Jasmin Schaitl

Jasmin Schaitl is an artist and performer with a visual arts background. She graduated in 2012 from the University of Applied Arts, Vienna. Since 2011 she works internationally, as solo-performer, visual artist, artistic director of group performances, leads workshops and  interdisciplinary projects, curates and teaches. In 2014 she received the STARTstipendium for performing arts from […]

Jasmin Schaitl

Jasmin Schaitl to artystka i performerka, której zapleczem są sztuki wizualne. W 2012 roku ukończyła  Uniwersytet Sztuki Stosowanej w Wiedniu. Od 2011 działa na arenie międzynarodowej jako solo-performer, artystka wizualna, reżyser artystyczny, reżyser performance’u grupowego, prowadzi warsztaty i projekty interdyscyplinarne, kuratoruje i naucza. W 2014 laureatka START stypendium na rzecz sztuk performatywnych Urzędu Kanclerza Federalnego. […]

Diogo Da Cruz

Diogo da Cruz (1992 Lisbon, Portugal) is a conceptual artist based in Munich and Lisbon. He received a BA in Sculpture from the Faculty of Fines Arts of Lisbon (2012) and a Diploma in Freie Kunst from the Akademie der Bildenden Künste München (2016), where he studied with the professor Hermann Pitz, and the guest […]

Diogo Da Cruz

Diogo da Cruz- ur. W 1992 roku w Lizbonie, w Portugalii, artysta konceptualny z siedzibą w Monachium i Lizbonie. Otrzymał tytuł licencjata w dziedzinie rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych w Lizbonie (2012) oraz dyplom w Wolnej sztuce z Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (2016), gdzie studiował u profesora Hermanna Pitza oraz gościnnych profesorów Ceala Floyera, Andrea […]

Izabela Chamczyk

In 2009, Izabela Chamczyk graduated with honors from the Academy of Fine Arts in Wrocław in Paweł Jarodzki’s studia, she also studied at the Academy of Fine Arts in Poznań in the studio of Dominik Lejman. Painter – performer – video artist. She creates processual art. She works with many media, redefining their boundaries, confronts […]

Izabela Chamczyk

Ukończyła z wyróżnieniem malarstwo na Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu w 2009 w pracowni Pawła Jarodzkiego, studiowała również na ASP w Poznaniu w pracowni Dominika Lejmana. Malarka-performerka- video artystka. Tworzy sztukę procesualną. Pracuje w wielu mediach redefiniując ich granice, konfrontuje się i angażuje w żywy kontakt z odbiorcą. Poprzez swoją sztukę stara się dotrzeć do […]

Julia Kurek

Born in Szczecin. Visual artist, performer, author of video works and installations. She received the title of doctor habilitated at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, doctor at the Academy of Fine Arts in Wroclaw. A graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow – doctoral studies, and the Academy of Fine Arts […]

Julia Kurek

Urodzona w Szczecinie. Artystka wizualna, performerka, autorka prac wideo i instalacji. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, doktora na na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – studia doktoranckie, oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – studia magisterskie (dyplom został wyróżniony podczas ogólnopolskiej wystawy Najlepszych dyplomów […]

Karolina Kubik

I was born in 1984. I am a daughter of Bogumiła, sister of Katarzyna, granddaughter of Irena and Czesława. I am an artist who identifies with audio visual performance art and anti-fascism. The manner in which I communicate my research is not verbal, and the most activity is most definitely to be found in the […]

Karolina Kubik

Karolina Kubik urodzona w 1984 r., córka Bogumiły, siostra Katarzyny, wnuczka Ireny i Czesławy, artystka wizualna, performerka, poetka, aktywistka poznańskiej inicjatywy na rzecz kobiet „W Naszej Sprawie”. Poprzez subiektywne odczuwanie historii zarówno w planie przeżyć indywidualnych, jak i zbiorowych, próbuje łączyć niewyrażalne z formami dialogicznymi oraz praktyką demokratyzowania sztuki. Analizuje oś pomiędzy ludzkim ciałem a […]