ZESPÓŁ

RADA PROGRAMOWA

Stanisław Piotr Gajda

STANISŁAW PIOTR GAJDA

Ojciec Dyrektor  ⚈  Kurator Generalny

Gordian Piec

GORDIAN PIEC

Kurator Generalny

Janus Bałdyga

JANUSZ BAŁDYGA

Kurator Honorowy

 

REALIZACJA

Daniel Sołtysiak

DANIEL SOŁTYSIAK

Koordynator biura Festiwalu  ⚈  Producent

daniel.p.soltysiak@gmail.com

KARINA POTERALSKA

Producentka

karina.poteralska@gmail.com

NATALIA BARYŁA

Marketing Manager

baryla.nat@gmail.com

PAULINA ADASZEK

Graphic Designer  ⚈  Fotografka

JAKUB ŻUKOWSKI

Technik  ⚈  Realizator Dźwięku