Ryo Ikeshiro

Ryo Ikeshiro jest artystą, badaczem i pedagogiem, w sztuce para się dźwiękiem i mediami. Jego działania obejmują instalacje i występy z wykorzystaniem różnych formatów dźwięku i obrazu, takich jak wideo w 360° z dźwiękiem przestrzennym, wielokanałowe projekcje i audio, dźwięk kierunkowy, wizualizacja danych, sonifikacja i teletekst, wraz z interakcją i wydrukami 3D oraz grawerowaniami. Uczestniczył […]

Zofia Kuligowska

Artist’s statement, credo I need art to live, I thought maybe not necessarily but it showed up, I do. Creation fills the cracked spaces, it is the sticky quality of memories. I crave for it and to connect with people and to communicate with them.

Zofia Kuligowska

Zdanie artystki, credo Sztuka jest mi potrzebna do życia, sądziłam że niekoniecznie, ale okazało się, że jednak tak. Tworzenie wypełnia przestrzenie, które się rozszczelniają dramatami, jest lepiszczem życia wspomnień. Pragnę sztuki i łączyć się z ludźmi i z nimi komunikować.

Paweł Kwaśniewski

Paweł Kwaśniewski created more than 300 performances in galleries, art centers and museums in over 60 countries worldwide. He uses ironic, absurd, parallel commentary on art. Kwasniewski says about himself, about art, about the various forms of survival, talks about how much it costs and indirectly, also speaks about the hypocrisy in the art. Quite […]

Paweł Kwaśniewski

Paweł Kwaśniewski wykonał ponad 300 performance’ów w galeriach, centrach sztuki i muzeach w ponad 60 krajach. Wypowiada ironiczne i poniekąd absurdalne komentarze na temat sztuki. Kwaśniewski opowiada o sobie, o sztuce, o różnych formach przetrwania, mówi, ile go to kosztuje, a między wierszami ujawnia hipokryzję w sztuce. Często jednak opowiada zmyślone przez siebie, surrealistyczne i […]

Ryo Ikeshiro

Ryo Ikeshiro jest artystą, badaczem i pedagogiem, w sztuce para się dźwiękiem i mediami. Jego działania obejmują instalacje i występy z wykorzystaniem różnych formatów dźwięku i obrazu, takich jak wideo w 360° z dźwiękiem przestrzennym, wielokanałowe projekcje i audio, dźwięk kierunkowy, wizualizacja danych, sonifikacja i teletekst, wraz z interakcją i wydrukami 3D oraz grawerowaniami. Uczestniczył […]

Natalia Lisova

Artist, art historian, coordinator of creative projects „Laboratory of current creativity”, Winnica. She has been involved in visual arts since 2002 and since 2007 she has been taking part in street-art festivals and in 2009 she started working in the field of land-art and performance. Since 2011, the creation of installations can also be included […]

Natalia Lisova

Artystka, historyczka sztuki, koordynatorka twórczych projektów „Laboratorium aktualnej twórczości” w Winnicy. Od 2002 roku zajmuje się plastyką a od 2007 roku bierze udział w festiwalach street-art a w 2009 roku zaczęła pracę w zakresie land-art i performance. Od 2011 roku w zakres jej twórczości można również wpisać tworzenie instalacje. Od 2014 zajmuję się media-art. Brała […]

Dominika Katarzyna Borkowska

Dominika Katarzyna Borkowska is an interdisciplinary artist, born in Bydgoszcz, Poland. She studied Philosophy and graduated from the Faculty of Stage Choreography in Kraków. She also studied Mediation of Art at the Eugeniusz Geppert Academy of art and Design inWrocław. She has been practicing ballet and taekwondo since the age of seven. For a few […]

Mladen Miljanović

Urodzony w Zenica w 16.06.1981 r., ukończył gimnazjum w Doboj. Po ukończeniu szkoły średniej uczęszczał do Szkoły Oficerów Rezerwy, gdzie uzyskał stopień sierżanta. Jako sierżant kształcił 30 szeregowców. Po ukończeniu terminu wojskowego zapisał się do Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Malarstwa, BA -MA) w Banja Luka, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Brał udział w licznych wystawach […]