Izabela Chamczyk

Ukończyła z wyróżnieniem malarstwo na Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu w 2009 w pracowni Pawła Jarodzkiego, studiowała również na ASP w Poznaniu w pracowni Dominika Lejmana. Malarka-performerka- video artystka. Tworzy sztukę procesualną. Pracuje w wielu mediach...

Julia Kurek

Born in Szczecin. Visual artist, performer, author of video works and installations. She received the title of doctor habilitated at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, doctor at the Academy of Fine Arts in Wroclaw. A graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow...

Julia Kurek

Urodzona w Szczecinie. Artystka wizualna, performerka, autorka prac wideo i instalacji. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, doktora na na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie –...

Karolina Kubik

I was born in 1984. I am a daughter of Bogumiła, sister of Katarzyna, granddaughter of Irena and Czesława. I am an artist who identifies with audio visual performance art and anti-fascism. The manner in which I communicate my research is not verbal, and the most...

Karolina Kubik

Karolina Kubik urodzona w 1984 r., córka Bogumiły, siostra Katarzyny, wnuczka Ireny i Czesławy, artystka wizualna, performerka, poetka, aktywistka poznańskiej inicjatywy na rzecz kobiet „W Naszej Sprawie”. Poprzez subiektywne odczuwanie historii zarówno w...
pl_PLPL