Urodzony w Zenica w 16.06.1981 r., ukończył gimnazjum w Doboj. Po ukończeniu szkoły średniej uczęszczał do Szkoły Oficerów Rezerwy, gdzie uzyskał stopień sierżanta. Jako sierżant kształcił 30 szeregowców. Po ukończeniu terminu wojskowego zapisał się do Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Malarstwa, BA -MA) w Banja Luka, gdzie obecnie mieszka i pracuje.

fot. Sandro Pignoti

Brał udział w licznych wystawach zbiorowych, a tutaj znajdują się wyselekcjonowane projekty i wystawy solowe: Muzeum Sztuki Współczesnej „Strike” Vojvodina, Nowy Sad (Serbia), 2017 r., „In Low Flight” Galeria ACB, Budapeszt (Węgry), 2017; „In My Parents Bedroom” Muzeum sztuki współczesnej RS, Banja Luka (BiH), 2017; „Delict in Absence” UP Gallery Berlin, Berlin (Niemcy), 2016; „At The Edge” Galeria ACB, Budapeszt (Węgry), 2014; „The Garden of Delights” 55. „La Biennale di Venezia” Pawilon BiH w Palazzo Malipiero, Wenecja (Włochy), 2013, „Good Night – State of Body” Galeria MC, Nowy Jork (USA), „Good Night – State of Body” „Galeria A + A, Wenecja (Włochy), 2012 r.,” Service Museum „MUMOK, Wiedeń (Austria), 2010 r.,” Occupo „, Neue Galerie Graz am Universalmuseum Joanneum, Graz (Austria) 2007;

Laureat nagrody „HenkelArt Award” 2009, „Zvono” 2007 oraz nagrody Muzeum Sztuki Współczesnej RS, Banja Luka, 2005.

fot. Zlatko Uzelac

At The Edge 2018-2011

Ten niebezpieczny i ryzykowny performance odzwierciedla trudną i niewygodną pozycję, zarówno artysty, jak i stosunków społecznych, z których się wywodzi. Jednocześnie pozycja ciała znajduje się między dwiema rzeczywistościami, tą chronioną wewnątrz budynku i tą na zewnątrz peryferyczna, brutalna, niebezpieczna rzeczywistość. W tym performansie ciało artysty umieszczane jest pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami, będąc łącznikiem pomiędzy dwoma oddzielonymi stronami i światami. Jednocześnie jest połączeniem między tymi stronami z możliwością upadku, wciąż zmagając się na krawędzi tego przejściowego punktu.

At The Edge to performance, w którym artysta zajmuje stanowisko / wiesza się na krawędzi różnych budynków. Występuje zwykle bierze miejsce na budynkach muzeów, galerii, obiektów religijnych lub instytucji publicznych.

fot. Cshaba Aknay