Interakcje 2019

XXI International Festival of Arts INTERAKCJE  September 2019, Piotrków Trybunalski    The International Art Festival „Interactions” organized annually since 1999 is one of the oldest cyclical events in the world presenting live art. Performance, happening, actionism, artistic practices focusing on the intangible nature of the work and the artist-recipient-place relationships define the program and participants […]

Concept for the 20th Edition

Almost 20-years old tradition of the Interactions festival engages us in reflection, conclusions and summaries that allow closing one program cycle and simultaneously open a new project perspective. „End” and „Beginning” are the keywords locking the twenty-year cycle of the “Interactions” festival implemented in Piotrków Trybunalski in years 1999 to 2017. This is a sufficient […]

Koncepcja na XX Edycję

Niemal dwudziestoletnia tradycja festiwalu „Interakcje” zobowiązuje do refleksji, wniosków i podsumowań pozwalających na zamknięcie jednego cyklu programowego i jednoczesne otwarcie nowej perspektywy projektu. „Koniec” i „Początek” stanowią kluczowe słowa spinające klamrą dwudziestoletni cykl festiwalu „Interakcje” realizowanego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1999 – 2017. To wystarczający okres by przywołać perspektywę historyczną podlegającą mechanizmom archiwizowania, hipotez […]