IV Day of Interakcje Festival

IV Day of Interakcje Festival

27.09 Relation from the festival: Marta Ryczkowska The last interaction of the 21st performance festival was the perfect culmination of a four-day festival festival. She pointed to the dominant moods of our time: uncertainty, anxiety, fear of interpersonal contact. An...
IV Day of Interakcje Festival

IV Dzień Festiwalu Interakcje

27.09 Relacja z festiwalu: Marta Ryczkowska Ostatnia interakcja XXI festiwalu performance była doskonałym zwieńczeniem czterodniowego festiwalu. Wskazała na dominujące nastroje naszych czasów: niepewność, niepokój, strach przed kontaktem międzyludzkim. Ważnym motywem...
III Day of  Interakcje Festival 2019

III Day of Interakcje Festival 2019

26.09 The author of relation is Marta Ryczkowska. The third day of „Interaction” revealed further fields of dialogue. This time the relation between the past and present generation, rising and setting, and different approaches to the issue of time were...
pl_PLPL