XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje”
Piotrków Trybunalski, wrzesień 2020

Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje” organizowany corocznie od 1999r., to jedna z najstarszych cyklicznych imprez w Polsce i na świecie prezentujących performance, sztuki performatywne, sztukę żywa, akcji, interwencje, manifestacje, praktyki artystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, łączące w sobie doświadczenia z obszaru sztuk wizualnych, teatru, tańca, filmu i muzyki. 

Program Festiwalu wypełniają działania realizowane na żywo, w przestrzeni galeryjnej i publicznej, a także wystawy, projekcje filmowe i pokazy dokumentacji, spotkania i dyskusje z artystami, krytykami i teoretykami dotyczące historii, stanu obecnego i perspektyw rozwoju tego obszaru sztuki. Do udziału zapraszani są artyści polscy i zagraniczni, o ustalonej pozycji i renomie, jak również młodzi, nieznani jeszcze szerszej publiczności. 

W tym roku Festiwal podejmie temat tożsamości artysty performera, sposobu przedstawiania siebie, swojej działalności, wobec świata sztuki i codziennego życia. 

Festiwal odbywać się będzie w okresie od 14 września do 11 października 2020r. 

Główne wydarzenia tej edycji to: 

  1. Prezentacje performance i działań performatywnych artystów zaproszonych do udziału przez współkuratorów Dominikę Katarzynę Borkowską i Łukasza Głowackiego. Kuratorzy zaproszą po 6 artystów, którzy w swoich realizacjach odniosą się do wstępnie sformułowanego tematu. Do udziału w tej części zaproszonych zostanie 13 artystów polskich i zagranicznych.
    Miejsce prezentacji: galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5. Termin: 24-25.09.2020.
  2. Wystawa dotycząca tematyki tegorocznego Festiwalu. Jest kontynuacją wystaw „Przedmioty aktywne” (2018) „Dyfuzje czasu” (2019), zrealizowanych podczas ostatnich dwóch edycji Festiwalu. Zamiarem wystawy jest unaocznienie i zaakcentowanie związków między zdarzeniami z życia codziennego, a zdarzeniami artystycznymi typu performance, scalającą ten rodzaj sztuki z nieartystycznymi działaniami ludzi w przestrzeni społecznej. Zaprezentowane zostaną wybrane dzieła 4 artystek i artystów (Wojciech Gilewicz, Zofia Gramz, Anna Kalwajtys, Wojciech Stefanik). W przestrzeni wystawy odbędzie się także spotkanie dyskusyjne. Kurator wystawy: Grzegorz Borkowski.
    Miejsce: galeria ODA, ul. Sieradzka 8. Termin: 14.09-11.10.2020. Oficjalne otwarcie wystawy z udziałem artystów i kuratora 23.09.2020.
  3. Podczas każdej edycji festiwalu szerzej prezentowany jest jeden artysta polski, który wniósł szczególny wkład w rozwój tej dziedziny sztuki. W latach ubiegłych w ten sposób przybliżyliśmy twórczość m.in. Jana Świdzińskiego, Andrzeja Dudka Durera, Przemysława Kwieka, Ewy Zarzyckiej. Gościem specjalnym w 2020 roku będzie Wojciech Stefanik (ur. 1952r.). Artysta swoje projekty artystyczne realizuje od 1974 roku. Wypowiada się głównie poprzez performance i instalacje — również oscylujące na pograniczu performansu i „zapisów” sztuki konceptualnej. Jest jednym z pierwszych polskich uczestników działań i akcji, które dopiero później zaczęto określać pojęciem performance, instalacji i environment. Podczas Festiwalu odbędzie się spotkanie autorskie z artystą, prezentacja materiałów archiwalnych i panel dyskusyjny na temat jego działalności artystycznej i galeryjnej. Miejsce: galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5. Termin: 23.09.2020. 

Kuratorzy zaproszeni do współpracy przy XXII edycji Festiwalu

Dominika Katarzyna Borkowska – artystka interdyscyplinarna, ukończyła filozofię i kurs Choreografii Scenicznej w Krakowie. Studiowała Mediację Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Przez kilka lat zajmowała się teatrem (dramatopisarstwo, choreografia, reżyseria). Tworzy swój język ciała wykorzystując ruch z kolorem i przedmiotami o specyficznej fakturze. W działaniach stawia przede wszystkim na proces i rozwój. Pojęcia, które bada: intymność, relacje, kontakt energia, tożsamość. – 

Łukasz Głowacki – ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku, dyplom uzyskał z malarstwa w 1990, w pracowni prof. Hugona Laseckiego. Zajmuje się działaniami performance, malarstwem, scenografią, tworzy obiekty i instalacje. Jego wystawy i wystąpienia noszą charakter interdyscyplinarny, w których środki wyrazu wzajemnie się przenikają. 

Grzegorz Borkowski – kurator i krytyk sztuki, redaktor naczelny artystycznego pisma „Obieg” w latach 1993-2015; kurator wystaw w CSW Zamek Ujazdowski i innych ośrodkach sztuki, m.in: „Idee poza ideologią” (1993), „Poezja konkretna” (1993), „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty” (1999), „Bookmorning” (2003), „The Club” (2004), „Reversed Art Engineering” (2007), „Rzeczy budzą uczucia” (2010) , „Diagram – Jerzemu Ludwińskiemu” (2010), „Aktywna cisza” (2014), „Co jest społeczne?”(2015), „Sensybilizm 1957 -2017” (2017), „Przedmioty aktywne” (2018) „Dyfuzje czasu” (2019). 

Tekst kuratorski XXII Edycji Festiwalu ,,Interakcje”

Z RĘKĄ NA SERCU

Kuratorzy: Dominika Katarzyna Borkowska, Łukasz Głowacki

Będąc zaproszonymi do tworzenia koncepcji artystycznej INTERAKCJI 2020 przez ODA Piotrków Trybunalski (Piotr Gajda, Gordian Piec), nie znając się i nigdy wcześniej nie współpracując, zetknęliśmy się z metodą binarnego pozycjonowanie zespołu kuratorów, co już samo w sobie było swego rodzaju performatywnym przeciwstawieniem. Czy taki wybór dwóch kuratorów miała przeciwważyć błąd powołania? Czy to przejaw podprogowego stanu „zrównoważonego rozwoju” czy celowa środowiskowa i pokoleniowa konfrontacja?  Pomimo narzucających się wątpliwości postanowiliśmy rozmawiać by określić to, co może być tematem tegorocznej edycji. Wspólnym tematem rozmów okazały się nasze indywidualne meandryczne drogi do performance, zachwyt nad jego swoistą ekspresją. Już po naszych pierwszych wstępnych rozmowach skonstatowaliśmy, że możemy stworzyć dychotomiczny twór kuratorski dostrzegający odrębności naszych „światopoglądów sztuki” w sposób oczywisty preferuje medium praktyki sztuki performance. Zarazem byliśmy i jesteśmy świadomi jego gatunkowych mielizn oraz wszelkich pozornie „niebezpiecznych” mutacji – na które chcemy być otwarci. Poznając się w dialogu, w wymianie pytań i poglądów, uświadamialiśmy sobie, że tym, co jest dla nas wspólne jest właśnie ta relatywna przestrzeń pomiędzy nami, która w sposób nienarzucający wyłoniła się nam, jako obszar niewiadomy, dla potencjalnych wypowiedzi performance. Z ręką na sercu – nie chcieliśmy a może nie udało nam się zadaniowo podać hasłowego tematu dla uczestników INTERAKCJI 2020, widząc największą wartość w autentyzmie naszych rozmów w pytaniach, jakie stawialiśmy i różnicach, których być może nie chcieliśmy werbalizować. A więc fuzja pytań bez odpowiedzi:

Obszar niewiadomych:

Czy INTERAKCJE w Piotrkowie Trybunalskim są przedawnieniem czy możliwością dziewiczej apelacji performance po latach?

Czy spiesząc się na spotkanie performance nakładasz najlepsze buty czy idziesz w roboczych? 

Czy zagubienie (odłączenie?) to droga na skróty skutkująca odnalezieniem?

Czy bańka, która nas otacza jest szczęśliwą oazą czy ostracyzmem? 

Czy poprzez performance doznajemy swoistej osmozy czy katharsis?

Czy ukryty performance jest dyskretnym milczeniem przezroczystej góry? 

Czy echo jest powtórzeniem czy szyderstwem z przyczyny? 

Czy działanie jest wewnętrznym lustrem a obraz jego odbicia przenika w to, co wspólne?

Czy kamień wrzucony do wody tworząc kręgi czyni je na wodzie czy w naszej głowie?

Czy mistrzowski warsztat jest formalistyczną uzurpacją charyzmy?

Czy w „oknie życia” akademii outsider staje się ocalonym podrzutkiem?

Czy jesteśmy w stadium izotonicznej równowagi pomiędzy polityką a etyką? 

Czy wspólna przestrzeń społeczna jest obowiązkiem zaangażowania czy jej doświadczaniem?

Jak rozpoznać symptomy megalomaństwa sztuki kuratorów w formie bezobjawowej?

Czy performance jest żywą tkanką sztuki czy jej kolejną meta – emanacją?

Czy ciało w swoich funkcjach wyznacza tożsamość dopóty ożywia performera?

Czy jesteś niewyczerpanym źródłem energii ciała, oddając je sobie w performance, który nie ma końca?

Czy performance wampirycznie żywi się z prawej komory serca czy z lewej – pompującą krew oczyszczoną przez płuca?

Zaproszeni uczestnicy:

Andrzejczyk Mariusz 

Patrícia Corrêa 

Ola Kozioł 

Kowalczyk Wojtek 

Kumor Piotr  

Kača Olivová 

Ostajewska Marta 

Riaska Petro 

Rogulski Marek 

Stępak Marian 

Świdzińska Ewa 

Kamila Wolszczak


Patronat medialny

Organizator: Stowarzyszenie Działań Artystycznych Galeria OFF
97-300 Piotrków Trybunalski


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach liczbowych.