XVII Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAK

XVII International Art Festival INTERAKCJE 19-22th may 2015, Piotrków Trybunalski This year festival is attempting to find reference to an open form and didactic practice of Oskar Hansen in the works of ephemeral arts? artists. The concept implies the realization of the art festival in the new formula. On the one hand, this realization relies on the […]

XVII International Art Festival INTERAKCJE

XVII International Art Festival INTERAKCJE 19-22th may 2015, Piotrków Trybunalski This year festival is attempting to find reference to an open form and didactic practice of Oskar Hansen in the works of ephemeral arts? artists. The concept implies the realization of the art festival in the new formula. On the one hand, this realization relies on the […]

XVII Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAK

XVII Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE 19-22 maja 2015 r. Piotrków Trybunalski Tegoroczny festiwal podejmie próbę poszukiwania odwołań do formy otwartej i praktyk dydaktycznych Oskara Hansena w działaniach artystów sztuk efemerycznych. Koncepcja zakłada zrealizowanie festiwalu sztuki w nowej formule. Z jednej strony oparta jest strategie prezentacji sztuki wypracowane w wieloletnim doświadczeniu Festiwalu „Interakcje”, sick z drugiej, […]

XVII Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE

XVII Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE 19-22 maja 2015 r. Piotrków Trybunalski Tegoroczny festiwal podejmie próbę poszukiwania odwołań do formy otwartej i praktyk dydaktycznych Oskara Hansena w działaniach artystów sztuk efemerycznych. Koncepcja zakłada zrealizowanie festiwalu sztuki w nowej formule. Z jednej strony oparta jest strategie prezentacji sztuki wypracowane w wieloletnim doświadczeniu Festiwalu „Interakcje”, sick z drugiej, […]

INTERAKCJE 2014 – Przestrzenie sporu / przestrzenie negocja

XVI International Art Festival INTERAKCJE Spaces of Dispute / Spaces of Negotiation Interactions 2014 is an art festival combining two strategic approaches to performance art: ?ideatic manifestation? and ?open process?. Finding the right proportions between the two should create the optimal formula of a cutting-edge contemporary performance art festival. We wish to rely on a […]

INTERAKCJE 2014 – Spaces of Dispute / Spaces of Negotiation

XVI International Art Festival INTERAKCJE Spaces of Dispute / Spaces of Negotiation Interactions 2014 is an art festival combining two strategic approaches to performance art: ?ideatic manifestation? and ?open process?. Finding the right proportions between the two should create the optimal formula of a cutting-edge contemporary performance art festival. We wish to rely on a […]

INTERAKCJE 2014 – Przestrzenie sporu / przestrzenie negocja

XVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE Przestrzenie sporu / przestrzenie negocjacji Interakcje 2014 to festiwal sztuki łączący dwie strategie podejścia do problematyki sztuki performance, search pierwszą nazywam manifestację idei i drugą otwartym procesem, cialis znalezienie właściwych proporcji pomiędzy tymi obszarami powinno stworzyć optymalną formułę współczesnego, nowoczesnego festiwalu sztuki akcji. Chcemy się oprzeć na strategii wypracowanej w […]

INTERAKCJE 2014 – Przestrzenie sporu / przestrzenie negocjacji

XVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE Przestrzenie sporu / przestrzenie negocjacji Interakcje 2014 to festiwal sztuki łączący dwie strategie podejścia do problematyki sztuki performance, search pierwszą nazywam manifestację idei i drugą otwartym procesem, cialis znalezienie właściwych proporcji pomiędzy tymi obszarami powinno stworzyć optymalną formułę współczesnego, nowoczesnego festiwalu sztuki akcji. Chcemy się oprzeć na strategii wypracowanej w […]

Interakcje 2014 – prog

XVI INTERNATIONAL ART FESTIVAL INTERAKCJE Ośrodek Działań Artystycznych Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 5   15/05/2014 10:00 Meeting of participants of the festival. Presentation of assumptions and concepts of workshop section of „Open performance” project. – Presentation of slogan „What the picture want from us?” – Presentation of public spaces. 17:00 Opening of XVI International Art […]

Interakcje 2014 – programme

XVI INTERNATIONAL ART FESTIVAL INTERAKCJE Ośrodek Działań Artystycznych Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 5   15/05/2014 10:00 Meeting of participants of the festival. Presentation of assumptions and concepts of workshop section of „Open performance” project. – Presentation of slogan „What the picture want from us?” – Presentation of public spaces. 17:00 Opening of XVI International Art […]