O FESTIWALU

Po raz pierwszy idea festiwalu pojawiła się w 1998 roku. 

W restauracji Europa – wtedy jeszcze funkcjonującej jako miejsce gastronomiczno-towarzyskie – podczas obiadu, po odsłonięciu tablicy upamiętniającej fakt symbolicznego przeniesienia centrum Świata do Piotrkowa, Ryszard Piegza powiedział: Dlaczego nie tu!

Kilka miesięcy później gościliśmy u Ryszarda w Paryżu. Kierując się do metra wędrowaliśmy avenue Montaigne i gdzieś w okolicy domu zamieszkiwanego niegdyś przez Marlenę Dietrich Ryszard powiedział: Więc zróbmy to. 

Rozdzielił funkcje i zaproponował pierwsze nazwiska. Wtedy, jeszcze nieświadomi potęgi wprawionej w ruch maszyny interkacyjności, pierwszy raz tak dokładnie poczuliśmy czego chcemy. Piotrkowski festiwal sztuki performance został poczęty.

W maju 1999 r. ujrzał światło dzienne pierwszy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji INTERAKCJE.

Wcześniej odbywały się w Piotrkowie Międzynarodowe Spotkania Artystyczne TRANSLACJE. Tak więc od kilkunastu lat przyjeżdzają do miasta artyści z całego świata aby prezentować swe dokonania, aby dyskutować o sztuce współczesnej, aby wchodzić w interakcje z mieszkańcami i miejscem – aby tworzyć sztukę!

Przygotowując kolejne edycje festiwalu stawiamy sobie wciąż nowe wyzwania dotyczące jego przyszłości, form ewolucji, którym powinien ulegać, aby zachować nie tylko własną tożsamość, ale także aktualność prezentacji. INTERAKCJE systematycznie utrwalają swoją pozycję na mapie wydarzeń sztuki współczesnej. Zachowują równocześnie swoją świeżość i spontaniczność, przyciągają coraz większą liczbę zwolenników i przeciwników.


Festiwal INTERAKCJE jest również próbą utrwalenia zderzenia w symbolicznym miejscu – Centrum Świata – potężnych energii kilkudziesięciu artystów i szczególnego miasta.

Energii eksplodującej jak wulkan, tak niemożliwej do utrwalenia jak sztuka performance.