XV Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE

Piotrków Trybunalski, symptoms Kraków 4-19 maja 2013

Organizator:

Stowarzyszenie Działań Artystycznych Galeria OFF w Piotrkowie Trybunalskim

Kurator artystyczny XV Festiwalu: Prof. Artur Tajber

 Kuratorzy Festiwalu: Stanisław Piotr Gajda, doctor Gordian Piec

 

Kontakt:

SDA Galeria Off, treat ul. Sieradzka 8, 97-300 Piotrków Trybunalski

Tel. 501 575 496, 500 236 650

e-mail: gayda@piotrkow.pl, gordianoff@o2.pl

www.interakcje.org

www.aspaceforliveart.org

 

Ogólna koncepcja

Międzynarodowy Festiwal Sztuki ?Interakcje? to najważniejszy cykliczny projekt organizowany w Polsce, prezentujący takie dziedziny sztuki jak performance, happening, akcjonizm, konceptualizm, kontekstualizm jako jedne z najważniejszych praktyk artystycznych dyscypliny określanej szerokim mianem „live art” (sztuka żywa). ?Interakcje? to festiwal o 14letniej tradycji, jeden z najstarszych konsekwentnie budowanych cyklicznych projektów na świecie.  W 2013 roku zrealizowana zostanie 15, jubileuszowa edycja tego wydarzenia. ?Interakcje? pokazują zarówno zjawiska już znane i uznane współczesnej ?sztuki żywej? (przede wszystkim performance) jak i sztukę młodą, poszukującą, której często nie można jednoznacznie zakwalifikować do zdefiniowanych gatunków twórczości.

15 rocznica festiwalu przypada w czasie ważnym dla krótkiej historii gatunku ? sztuka performance, ukształtowana na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dotarła do momentu ostatecznej wymiany generacyjnej. Artyści, którzy ją tworzyli od podstaw stopniowo odchodzą, a ich miejsce zajmują młodsze generacje, uformowane w części na zastanych wzorach. W roku 2013 zbiega się kilka rocznic, które chcemy wykorzystać do dokonania symbolicznego podsumowania zarówno bilansu 15 festiwali, jak i całej sekwencji czasu, który stworzył obecną postać sztuki akcyjnej. Jest to okazja do zaproszenia artystów i twórców tego znaczącego dla kultury zjawiska, do międzypokoleniowej konfrontacji i zadania pytań o jego przyszłość.

Projekt festiwalu oparty jest na wykorzystaniu przypadających na rok 2013 symbolicznych rocznic i urodzin. Są to:

15 rocznica Festiwalu „Interakcje”;

35 rocznica „IAM. International Artists Meeting”, pierwszego festiwalu sztuki performance w Polsce;

90-te urodziny Jana Świdzińskiego (ur. 1923), patrona „Interakcji”, twórcy podstaw teoretycznych sztuki kontekstualnej;

80-te urodziny Stuarta Brisleya (ur. 1933), seniora brytyjskiego performance;

70-te urodziny Alastaira MacLennana (ur. 1943), irlandzkiego, wpływowego artysty performance, który był jednym z kuratorów „Interakcji”;

60-te urodziny czterech artystów (ur. 1953), reprezentujących pokolenie, które swą inicjację artystyczną łączy z powstaniem fenomenu performance art, są to: Jaap Blonk (Holandia), Seiji Shimoda (Japonia), Artur Tajber (Polska ? kurator tej edycji festiwalu), oraz Roi Vaara (Finlandia).

Nawiązanie kompozycji i selekcji elementów programu do „rocznicowego” klucza tej jubileuszowej edycji Festiwalu, jest pretekstem do podjęcia próby wejścia w chronologię ewolucji sztuki performance, chęcią ukazania równoległego procesu zmiany i sukcesji faktów zachodzących w sztuce oraz w otaczającym ją świecie. Realizacja w ramach jednego festiwalu kilku z pozoru odrębnych projektów ma sprowokować dyskusję o formach transferu wzorów i doświadczenia w sztuce performance, o zmianach i ewolucji postępujących w tym artystycznym zjawisku w miarę wkraczania w jego obręb kolejnych generacji artystów.

Festiwal budują równorzędne, wzajemnie uzupełniające się prezentacje o charakterze artystycznym i teoretycznym, nazwane „projektami”. Jest to odejście od organizacji festiwalu w klasycznej formule kilkudniowego programu składającego się z następujących po sobie, codziennych serii relatywnie krótkich autorskich prezentacji. Organizacja sympozjum, debaty z udziałem przede wszystkim artystów, prezentacje twórczości ważnych dla gatunku artystów w formie wystawy oraz warsztaty tematyczne są elementami dopełniającymi program wydarzenia artystycznego, tak by stanowił spójną i wyczerpującą formułę festiwalu problemowego, festiwalu rozpoczynającego dyskusję o ewolucji i formułach publicznego funkcjonowania sztuki.

Istotnym elementem festiwalu jest wyprowadzanie części wydarzeń poza Piotrków Tryb., co znacząco zwiększa jego zasięg oddziaływania. Dotychczas, po zakończeniu festiwalu w Piotrkowie, grupy artystów rozsyłane były w ramach współpracy z innymi ośrodkami do galerii Warszawy, Krakowa, Bielska-Białej i innych miast. W przypadku Interakcji 2013, dzięki zaangażowaniu do współpracy silnego partnera Katedry Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, możliwa będzie organizacja istotnych części całego projektu (wystawa, warsztaty, akcje artystyczne) w prestiżowych miejscach w Krakowie (Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Akademia Sztuk Pięknych). Fragmenty lub elementy tych realizacji będzie obejmować zasada relokacji tak by wszystkie części projektu były prezentowane w obu miastach.

 

Partnerzy medialni

 TVP Kultura, Magazyny „Exit”, „Kalejdoskop”, „Sztuka i dokumentacja”, obieg.pl, independenceart.pl, livingallery.info, o.pl, Tydzień Trybunalski, Tygodnik 7 Dni, Radio Strefa FM.

Partnerzy festiwalu

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Galeria Działań w Warszawie, Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Intermediów.