?Interakcje? pokazują zarówno zjawiska już znane i uznane współczesnej ?sztuki żywej?  (głównie performance) jak i sztukę młodą, poszukującą, której często nie można jednoznacznie zakwalifikować do zdefiniowanych gatunków twórczości. Do udziału zapraszani są zarówno tzw. klasycy gatunku, którzy rozpoczynali swoją drogę twórczą jeszcze w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jak również młodych twórców, nieznanych jeszcze szerszej publiczności. Dla tych młodych artystów festiwal jest doskonałą okazją do skonfrontowania swojej drogi twórczej z doświadczeniami starszych artystów. W  dotychczasowych festiwalach zaprezentowało się około 180 twórców z ponad 30 krajów całego świata.
Festiwal jest nie tylko przeglądem aktualnej twórczości zaproszonych artystów. To także prezentacje teoretyczne obejmujące pokazy czy wystawy dokumentacji, spotkania autorskie, otwarte wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne. Wymienione formy realizowane są  zarówno przez artystów uczestników festiwalu jak również krytyków, historyków sztuki i pracowników naukowych uczelni artystycznych.

Program każdej edycji Festiwalu budowany jest w oparciu o osobę kuratora artystycznego, co pozwala zaprezentować pewne spójne zdanie na temat tej sztuki. Wtedy festiwal to coś więcej niż tylko zestaw nazwisk. Takie spojrzenie pozwala dostrzec w wielości form sztuki współczesnej coś więcej niż tylko indywidualne decyzje artystyczne, ale też nurty i tendencje, zależności regionalne, wpływ różnych kultur, kontekstów cywilizacyjnych, historycznych doświadczeń, dowodząc tym samym, że są możliwe badania porównawcze na terenie tej sztuki.
Kuratorem artystycznym tegorocznego Festiwalu jest Artur Grabowski. Z jego tekstu kuratorskiego:
?Sprzeczność i emocje. W tych dwóch słowach można zamknąć główną ideę tegorocznego festiwalu. W wyborze artystów kierowałem się przede wszystkim wysokim poziomem artystycznym ale priorytetem było skomponowanie listy według klucza relatywnych kontrastów: statyczność ? dynamizm, ład estetyczny ? chaos, sfera wizualna ? sfera audio, spektakularność grupowa ? efemeryczność intymna, różnice kulturowe, gorące ? zimne. … Festiwal to nie tylko artyści wbrew utartemu schematowi hierarchi, ale również widz – człowiek, z jego emocjami, odpornością i interpretacją. Podczas tego typu wydarzeń oczekujemy na tą wyjątkową chwilę, ten fragment życia który zapadnie w naszej pamięci na dłużej. Wyzwaniem jest zbudowanie takiego programu, który od początku do końca będzie trzymał swą dramaturgię i napięcie. Nieustający wysoki poziom emocji jest najważniejszy dla powodzenia takiego przedsięwzięcia. Dokonać tego można poprzez umiejętne zróżnicowanie treści programu, skomponowanie go tak, aby artyści korespondowali ze sobą, wchodzili w dialog i sprzeczność. Kontrasty takie jak: zróżnicowanie kulturowe, czasowe, estetyczne, kolorystyczne, smakowe, przestrzenne i oczywiście tematyczne są najważniejszym elementem struktury programu. Zależy mi również na stworzeniu takiego programu, który kompleksowo dotykał będzie bardzo szeroko pojętej ?sztuki akcji?, a mapa działań obejmie obszar i zasięg oddziaływania nie tylko ograniczony przestrzenią galerii ale również przestrzeń publiczną??

 

Program

PONIEDZIAŁEK 9 maja

18.00 uroczyste otwarcie, ODA, ul Dąbrowskiego 5

 1. OFF Interakcje:  Małgorzata Michałowska  (ASP Szczecin)
 2. Istvan Kantor (Kanada)
 3. Herma Auguste Wittstock (Niemcy)
 4. Roi Vaara (Finlandia)
 5. Stelarc (Australia)

WTOREK 10 maja

13.00-16.00 performance różnych artystów w przestrzeni miejskiej, Rynek Trybunalski

16.00 wernisaż wystawy Przemysława Kwieka , ODA, ul. Sieradzka 8

18.00-22.00 ODA, ul. Dąbrowskiego 5

 1. OFF Interakcje:  Przemysław Branas  (ASP Kraków)
 2. Giovanni Fontana (Włochy)
 3. Michelle Rheaume (Kanada)
 4. Mannet Villariba (Filipiny)
 5. Mehdi Farajpour (Iran/Francja)
 6. Gim Gwang Cheol (Korea)
 7. Z?EV (USA) & Hati (Polska)

ŚRODA 11 maja

13.00-16.00  performance różnych artystów w przestrzeni miejskiej – dowolna przestrzeń w mieście

18.00-22.00 ODA, ul. Dąbrowskiego 5

 1. OFF Interakcje: Monika Szydłowska (ASP Poznań)
 2. Ramon Churruca (Hiszpania)
 3. Moe Satt (Birma)
 4. Antoni Karwowski (Polska)
 5. BBB Johannes Deimling (Niemcy)
 6. NONGRATA (Estonia)

CZWARTEK 12 maja

12.00-16.00  performance w przestrzeni miejskiej, galeria handlowa Focus Mall

18.00-22.00 ODA, ul. Dąbrowskiego 5

 1. OFF Interakcje: Natalia Sekuła (ASP Wrocław)
 2. OFF Interakcje: Hubert Wińczyk (ASP Poznań)
 3. Jeff Huckleberry (USA)
 4. Jouni  Partanen (Finlandia)
 5. Ko Z Hkawng Gyung (Birma)
 6. Ryszard Piegza (Polska/Francja)
 7. Pancho Lopez (Meksyk)

PIĄTEK 13 maja

18.00-22.00 ODA, ul. Dąbrowskiego 5

 1. OFF Interakcje: Martyna Wolna (ASP Gdańsk )
 2. Finałowa prezentacja warsztatów BBB Johannesa Deimlinga
 3. Grupa Restauracja Europa (Polska)
 4. Przemysław Kwiek (Polska)
 5. Jan Świdziński (Polska)
 6. Jacques Van Poppel (Holandia)
 7. Jerzy Truszkowski (Polska)  z zespołem ? koncert

 

– program może ulec nieznacznym zmianom