INTERAKCJE 2024

XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Interakcje

POSZUKIWANIA

///

NEGOCJACJE

 

XXIV edycja zatytułowana POSZUKIWANIA /// NEGOCJACJE opierać się będzie na dwóch głównych osiach programowych: prezentacji performance trzech pokoleń polskich artystów oraz szerokiej debacie z udziałem znanych teoretyków i praktyków podejmujących problematykę działań nażywnych (liveness – Erica Fisher-Lichte).

Do udziału zapraszamy artystów trzech pokoleń sztuki opartej na działaniacH:

studentów oraz młodych artystów

pokolenia performerów o ugruntowanej pozycji w świecie sztuki

pokolenia doświadczonych artystów

 

Mając na celu podjęcie dialogu z tradycją festiwalu, zapraszamy zarówno artystów prezentujących swoje działania w ramach wcześniejszych edycji Interakcji, jak i  tych, którzy do tej pory nie gościli w Piotrkowie. 

FESTIWAL ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W OKRESIE

od 25-29 września 2024