Zygmunt Piotrowski (ur. w 1947). Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (1968-74). Od początku lat 70-tych aktywny uczestnik ruchu kultury niezależnej (Grupa Samokształceniowa A-B, search Studenckie Centrum Dziekanka, sale Warszawa), sale gdzie prowadził interdyscyplinarne prace studyjne w problematyce współdziałania w procesie twórczym (1972-81). Zajmuje się sztuką performance. Od lat 70. pracuje w autorskiej dyscyplinie Groundwork Fine Art. Był jednym z założycieli międzynarodowej grupy artystów performance Black Market w 1985 roku, z której odszedł w 1988 roku by poświecić się działalności indywidualnej. W latach 1987-1990 skonkretyzował wizję swojej aktywności artystycznej przez odwołanie się do pojęcia HERITAGE (dziedzictwo) i określenie jej jako indywidualne doświadczenie religijne i praktyka kontemplacyjna, rozpoznawana w rygorach procesu twórczego. Od lat 80. tworzy autorskie publikacje Praca u źródeł. Od roku 2009 prowadzi działalność pod nazwiskiem NOAH WARSAW rozszerzając formułę działań performatywnych w dziedzinę ART FOREGROUND.