Wojciech Kowalczyk. Doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. W swojej twórczości, interesuje się problematyką sztuki performance, w aspekcie jej ewaluacji do takich gatunków sztuki, które mając cechę performance –  wystąpienie artysty, nabywają autonomię metodologiczną, poprzez ukonstytuowanie się specyficznych cech  zewaluowanego performance, w jego nazwie, definicji, metodyce wykonania, oraz w teoretycznym umocowaniu tej ewaluacji. Autor gatunków sztuki, będących zewaluowanym performance; ARX art, ALO art, GHNO art, PROMT art, IMIT art, NUN art, PLEN art, Ne art, Occult art. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Artystycznego Młodzi Sztuką, Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych. Inicjator i kurator „Bydgoskiego Spichlerza Sztuki Performance”. Brał udział w kilkudziesięciu wystąpieniach i wystawach w Polsce i zagranicą. Za swoją działalność artystyczną, otrzymał odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej.