W działaniach performance podejmuję różne tematy, pills badając też przy każdej okazji różne środki wyrazu i typy narracji jakie są dostępne i stosowane w sztuce żywej, lecz jeśli miałbym przedstawić jakąś najbliższą mi problematykę to z pewnością jest nią ciało.

Ciało rozumiane nie jako twór natury – struktura biologiczna, a raczej jako organizm kulturowy, kreowany przez kulturę.

Poprzez język performance odnoszę się do roli czy pozycji jaką zajmuje ciało w przestrzeni publicznej.

Nazywam się Waldemar Piórko, urodziłem się w piątek 18 marca 1983 roku w Pszczynie. Sztuką – choć zaaferowany byłem odkąd pamiętam – zacząłem zajmować się dopiero jakiś czas po maturze, a sam performance studiuję zaledwie od kilku, może czterech lat, więc jestem raczej nieopierzonym performerem. Obecnie studiuję na Krakowskiej ASP w katedrze Intermediów, oraz robię dyplom w Instytucie Sztuki w Cieszynie, gdzie – wykraczając poza obowiązujący program – stawiałem swoje pierwsze kroki w kierunku sztuki performance. Organizowałem własne wystąpienia oraz w przestrzeni galerii ?KLATKA? prowadziłem wraz z Adamem Molendą oraz Jarkiem Skutnikiem warsztaty performance. Stopniowo zawiązało się też koło naukowe któremu przewodniczyłem, i które pozwoliło na rozszerzenie formuły warsztatów o wizyty zaproszonych gości, oraz wyjazdy poza mury Alma Mater. Kraków z kolei dał mi możliwość studiowania w otoczeniu artystów, których wcześniej ?studiowałem?.