Szymon KulaSzymon Kula (1994) – Urodzony w Katowicach, gdzie ukończył edukację w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych. Obecnie studiuje na Wydziale Malarstwa, w ramach Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2014 roku współtworzył projekt naukowy Kij w obraz, organizując spotkania, wykłady i dyskusje z artystami oraz krytykami sztuki. Laureat nagrody Santander Universidades za wszechstronną działalność artystyczną, oraz stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza i Prezydenta Miasta Katowice. Zajmuje się szeroko rozumianym malarstwem a także działaniami z obszaru performance. Uczestnik konkursów, wystaw oraz festiwali. m. in:

  • 11.2015 – Performance Art Meeting, Galeria Labirynt, Lublin
  • 11.2015 – Ogólnopolska Płaszczyzna Wymiany Akademickiej, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
  • 11.2015 – Konkurs Malarki im. Wojciecha Fangora, ASP Gdańsk
  • 09.2015 – International Performance Festival, Lwów
  • 06.2015 – 48th Festival Stunden Neukoln Not-Aufhame, UP Gallery, Berlin
  • 06.2015 – Międzynarodowy Konkurs MalarskiTrzy Mosty, Warszawa
  • 05.2015 – Klascycy i adepci Polskiej Sztuki Perforamance, ASP Katowice
  • 03.2015 – Unease/ Niepokój, UP Gallery, Berlin
  • 03.2015 – Trzy, cztery, Performance! Festiwal, Galeria BWA, Zielona Góra
  • 04.2014 – Student’s Drawing Exhibition, Galeria Wozownia, Toruń