Interesuje mnie interakcja między moją psychofizycznością i przestrzenią. Staram się łączyć potrzebę intelektualną z silną potrzebą odczuwania otoczenia również fizycznie. Cielesne i mentalne doświadczenie miejsca daje mi pełen jego obraz. Moje działanie skupione jest na ruchu w przestrzeni. Badam teren. Przez cielesność próbuję się zbliżyć, find  scharakteryzować go, discount opisać, drugs narysować kontur. Zasymilować.