Biografia

Urodzona w 1974 w Sherbrooke w prowincji Quebec, z wyróżnieniem ukończyła University of Quebec w Trois-Rivieres w Kanadzie ze stopniem Bachelor of Arts. Studia magisterskie ze sztuk pięknych ukończyła na University of Quebec w Chicoutimi. Ten stopień uzyskała przy współpracy z Dartington College of Arts w Anglii, gdzie ukończyła kurs Performance Wizualnego.

Działalność artystyczna Michelle Rhéaume skupia się na animacji interdyspyplinarnych form, mięczy pierwiastkami sztuki relacyjnej i instalacji. Jej [RE]FLEX]ACTIONS są [RE]AKCJĄ (lub odpowiedzią) na brak elastyczności i głębi naszych relacji międzyludzkich. Źródłami jej inspiracji często są specyficzne fenomeny lub/i znaki jej ciała. Jej [RE]FLEX]ACTION to test w którym przedstawia dwuznaczności, błędy i niejasności zasłonięte przez to, co niewypowiedziane. Tak więc, odczuwalne granice cierpienia można badać a wrażliwość może się ukazywać. Pracowała jako kurator wydarzeń artystycznych oraz wspierała festiwale sztuki akcji jako pisarz. Prezentowała swoją pracę w Anglii, Irlandii, Białoruśi, Polsce i Quebec/Kanadzie. Jako część festiwalu ITERAKCJE ma zamiar stworzyć wspólne piętno liryzmu i odmienności. Artystka mieszka i pracuje w Montrealu.

Statement

Początkowo moja praca opierała się na mechanicznej rzeźbie, która w moim imieniu prowadziła interaktywne performance. Od 1999 moja praktyka skupia się na tematyce od mechanizmu do organizmu, od ciała jako obiektu do tematu ciała. W mojej pracy wyobrażam sobie i postrzegam ciało jako pojazd poezji. Ciało o którym mówię to unikalny język, który mówi o wszystkich doświadczeniach z których powstał, jak i o dążeniu do aktualnego kształtu.

Ten somatyczny język, który unika mimetycznej i dramatycznej oprawki może realnie zmienić się w żywą, wielowymiarową i uniwersalną poezję. To może się stać, kiedy bytność, nieodłącznie związana z ciałem wykracza poza to, co widzi lub na co spogląda publiczność. Moje źródła inspiracji to często specyficzne fenomeny lub/i znaki mojego ciała. Niemniej jednak kwestia rzeźby pozostaje w centrum mojej działalności artystycznej w odniesieniu do mojego stosunku do ciała, do przestrzeni i do sposobu w jaki pojmuję kontakt z Innymi.

Moja praca bada nieostre obszary ciała, bada jego krawędzie i ukazuje jego „urojoną artykulację” która wykracza poza dyskurs sztuki przekazywanej przez moje ciało. Tak więc obraz posiadania nabiera kształtu, przed którym stoi nieznana część nas. Oznaczenie ciała lub miejsca oznacza przemianę jego pamięci w czasie, oznacza wejście w jego posiadanie. Stosując się to tej [in]tencji, tworzę i [w]łączam [roz]szerzenia podobne do mechaniki ciała. Dlatego „poddane metamorfozie ciało” generuje i nasuwa mi różne ruchy i postawy. Rozszerzenie działa jako zasada oznaczania wciela przemianę między światem wewnętrzym I zewnętrznym, wskazując Innym obszar interakcji. W ten sposób kwestionuję granice jak i ograniczenia aż do limitu obcego ciała (Innych).

Swoje praktyczne badania nazywam [RE]FLEX]ACTION, co jest [RE]AKCJĄ na brak elastyczności i głębi w naszych relacjach międzyludzkich.