Artystka, performerka, doktor sztuk pięknych (2018). Absolwentka ASP w Gandawie (Performance Art) oraz Filologii Polskiej (Teoria Kultury) na UŁ. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach (m.in. RIAP w Kanadzie, rezydencja artystyczna w Danii „Human Hotel: Kopenhagen”, IMAGINARIUS w Portugalii, BIO50 w Lublanie, PAB OPEN 2015, PAB OPEN 2017 w Bergen). Redaktor naczelna magazynu artystyczno-naukowego „Powidoki” wydawanego przez ASP w Łodzi. Laureatka stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Łodzi (2014) i stypendium z budżetu MKiDN (2014). Publikuje, bierze czynny udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących site-specific. Interesuje ją performance, świat ukryty, relacja przestrzeni, ciała i przedmiotu. Wyznawczyni ontologii zorientowanej na obiekt, demokracji przedmiotów i przestrzeni, wyzwalająca je z ich form użytkowych.

.

An artist, performer, fine arts PhD (2018). She graduated from the Academy of Fine Arts in Gandawa (Performance Art) and Polish philology (Theory of culture) at the University of Lodz. She participated in many international projects (among others, RIAP in Canada, Artist-in-Residence in Denmark „Human Hotel: Kopenhagen”, IMAGINARIUS in Portugal, BIO50 in Ljubljana, PAB OPEN 2015, PAB OPEN 2017 in Bergen. Editor-in-chief of the artistic and scientific magazine „Powidoki” published by the Academy of Fine Arts in Lodz. Winner of the artistic scholarship of the Mayor of the City of Lodz (2014) and a scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage (2014). She writes and publishes, actively participates in international site-specific conferences. She is interested in performance, hidden world, relations between space, body and object. A follower of an object-oriented ontology, democracy of objects and spaces, and liberating them from their utilitarian forms.

www.martaostajewska.com

.

#performance #performanceart #art #liveart #interakcje2020 #festiwalinterakcje #piotrkowtrybunalski