Statement

Od 2005 r. podstawowym źródłem moich badań i pracy artystycznej jest codzienne życie i sztuka performance. Dekonstruuję zwyczajne, powszednie działania by analizować wzorce i tradycyjne schematy postępowania. Platforma sztuki performance (czas x miejsce x akcja x kontekst) jest dla mnie ważnym narzędziem w procesie dochodzenia do finalnego rezultatu, którym może być instalacja, obiekt, wideo, fotografia czy też działania performerskie. Lubię tworzyć niezwykłe sposoby postrzegania zwykłych rzeczy, nowe obiektywy widzenia/czucia/myślenia o rzeczywistości, łącząc różne dyscypliny i bawiąc się ich podobieństwami, różnicami, kontrastami i harmonią.

Powracające tematy:

  • wyznaczniki tożsamości i przynależności
  • wizje współczesnego codziennego życia
  • (jak) być w świecie
  • ciągły stan kryzysu