Statement

Myślę, denture że to jest nagła odpowiedź, prescription samozaspokojenie, spontaniczna i chaotyczna postać, która apeluje we mnie gdy wykonuję optyczne pokazy. Nie jako rzecznik, ale raczej jako otwieracz moich oczu w warunkach ekperymentalnych. Pracuje tak, żeby nieprzerwanie przypominać nam, że zawsze jest metoda na rozwiązanie problemów. Jeśli tylko skupimy się na tych, którzy nieugięcie gonią za alternatywnymi zasobami, uwolni nas to od manipulujących wizji globalnej ekonomii. Nieustanne źródło energii jednostek jest kluczem dla nierozwiniętych krajów do przetrwania.