Łukasz Głowacki – ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku, dyplom uzyskał z malarstwa w 1990, w pracowni prof. Hugona Laseckiego. Zajmuje się działaniami performance, malarstwem, scenografią, tworzy obiekty i instalacje. Jego wystawy i wystąpienia noszą charakter interdyscyplinarny, w których środki wyrazu wzajemnie się przenikają.