French poet, performer, translator and art critic, pioneer of Digital Poetry (as early as the first personal computers appeared in 1983). In his performances, he uses random processes: starting with typography (Atari 520ST), then using aleatoric typology, 2D and 3D images, short films, looping sounds creating an expanded formula of verbal and sound-visual poetry; the goal is to develop generalized semantics. He is also a researcher of experimental poetry and a translator of the Brazilian creator of concrete poetry – Augusto de Campos (winner of the Janus Pannonius award for poetry in 2017). He also published a book about his work in the publishing house Presses du réel, „Pd-extended 1, poésie numérique en Pure Data”, with screenshots of his realizations and all theoretical texts from 1984 to 2015. His international anthology / the study of experimental poetry has been translated into Polish („Experimental Poetry, Digital Epoch 1953-2007”, publishing house: word / image / territories, Gdańsk 2014). Doctor of French Literature (University of Paris III, 1995). He is also – amazingly enough – the author of the French translation of „Dziady” by A. Mickiewicz and „Kordian” by J. Słowacki.

Francuski poeta, performer, tłumacz i krytyki sztuki, pionier Digital Poetry (już od 1983 roku, kiedy pojawiły się pierwsze komputery osobiste). W swoich performansach wykorzystuje procesy losowe: zaczynając od typografii (Atari 520ST), później stosując typologię aleatoryczną, obrazy 2D i 3D, krótkie filmy, zapętlając dźwięki tworząc rozszerzoną formułę poezji słowno-dźwiękowo-wizualnej; celem jest wypracowanie uogólnionej semantyki. Jest także badaczem poezji eksperymentalnej i tłumaczem brazylijskiego twórcy poezji konkretnej – Augusto de Campos (laureata nagrody Janusa Pannoniusza za poezję w 2017). Opublikował też książkę o swoich pracach w wydawnictwie Presses du réel, „Pd-extended 1, poésie numérique en Pure Data” (Digital Poetry with Pure Data), z zrzutami ekranu swoich realizacji i wszystkimi tekstami teoretycznymi od 1984 do 2015. Jego międzynarodową antologię / studium poezji eksperymentalnej przetłumaczono na język polski („Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa 1953-2007”, wydawnictwo: słowo / obraz /terytoria, Gdańsk 2014). Doktor literatury francuskiej (Uniwersytet Paris III, 1995). Jest też – co zdumiewające – autorem francuskiego przekładu „Dziadów” A. Mickiewicza i „Kordiana” J. Słowackiego.