MASZYNA CZARDASZA- performance muzyczny
Niechlubna, żyjąca legenda, a także rebeliant Neoizmu, znany jest ze swego szerokiego zakresu eksperymentów artystycznych, od performance’u do sztuki wideo, nowych środków przekazu, robotyki, muzyki i wielu innych. Po drodze do festiwalu WRO Biennale, gdzie jest gościem specjalnym, Kantor pojawi się jako się na Festiwalu Interakcje z performancem muzycznym.
Artysta tworzy performance używając swego wokalu, a także instrumentów, również elektronicznych, wkomponowując muzykę w akcję ukształtowaną wizualnie- kompozycję na którą składa się machanie flagą, konwulsje na podłodze, wyświetlenie wideo i ogień, a także pojoawiająca się niespodziewanie propaganda, rozpakowana specjalnie na tę okazję. W (operatic performance) wizji Robotariaru pozbawionego iluzji, klasy pracującej przekazu informacji, prowadzącego beznadziejną walkę przetrwanie. Kantor opisuje utwory jako: „robo-zombie rebeliancko- ludowy wampiryczno- romski, zamieszkowo- elektroniczny remix syntetyzatora.”
Zarówno sztuka performance, jak i związki Kantor’a z muzyką sięgają wielu dekad wstecz.
Od wczesnych lat osiemdziesiątych Istvan Kantor aka Monty Cantsin wydał ponad tuzin albumów, wywierając, jako wykonawca, silny wpływ na środowiska muzyki alternatywnej.
Muzyka Kantora czerpie zarówno z jego wschodnioeuropejskiego pochodzenia, jak i licznych stylów i ruchów, od muzyki klasycznej, po synth- pop lat 80’, punk, „industrial noise”, anty- muzyki, francuskiej „chanson”, marszy wojskowych,…

Biografia

Istvan Kantor urodził się w Budapeszcie. Studiował tam medycynę. W 1976 uciekł do Paryża, skąd emigrował do Montrealu. Mieszkał także w Portland, Nowym Jorku, Berlinie, obecnie zaś jest mieszkańcem Toronto wraz z trójką swych dzieci: Jerycho, Babylon i Nineveh, które urodziły się w latach 90.

Jego głównym przedmiotem zainteresowania jest zepsucie związane z postępem technologicznym i walka jednostki w społeczeństwie zdominowanym przez technologię. Jego twórczość opisywana jest przez media, jako przewrotowa intelektualnie, anty- autorytarna, a także jako technicznie innowacyjna i wysoce eksperymentalna. Lubi podpalać i psuć rzeczy. Używa konfliktu i kryzysu, w celu przedstawienia swej sprawy, często umieszczając się w centrum niebezpieczeństwa i niepewności. Jego zmieniające się radykalnie, kreatywne aspiracje, zawsze są powiązane z jego obecnym środowiskiem i sytuacją społeczną.

Przez ostatnie 3 dekady był wielokrotnie aresztowany i osadzany w więzieniu w związku ze swymi akcjami guerilla w muzeach. Otrzymał także liczne prestiżowe nagrody, między innymi Telefilm Canada- Nagroda za najlepszy Kanadyjski Film i Wideo w 1998, Transmediale Award w Berlinie w 2001, Nagrodę Gubernatora w Kategorii Sztuk Wizualnych w Ottawie w 2004, oraz nagrodę EMAF na Europejskim Festiwalu Media Art. W Osnabrucku.

Statement

W mojej interpretacji, Robotar jest biotechnologiczną istotą, wbudowaną w socjopolityczny wzór dzisiejszego społeczeństwa hiper- technologicznej transmisji. Robotariat jest klasą pracującą transmisji informacji. Pojęcie to jest prostą grą słów „robot” i „proletariat”, a więc jest ściśle powiązany z kontekstem historycznym, oraz prądów filozoficznych rozpoczętych we wczesnych stadiach społeczeństw przemysłowych. Odnoszę się jednak do akumulacji tych idei w nielinowy sposób, zawsze zaznaczając, że w mojej interpretacji przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie są rozdzielne i wszystko dzieje się w tym samym momencie o godzinie szóstej. Robotar żyje w kompleksie preszłość-teraźniejszość-przyszłość. Prostopadła wskazówka godzin szóstej staje w opozycji do do horyzontalnej linii chronologicznej reprezentacji i przedstawia masywną akumulację działań i idei. Pozbawiony nadziei i złudzeń Robotar pragnie nowego, baśniowego świata. Głód ten manifestuje przez brutalne halucynacje seksualne, które wyrażają upadek obecnego idealizmu kolektywnego Robotariatu, w relacji do psychopatycznej dekonstrukcji ikon i chciwego wandalizmu. Robotar wywiera presję na świat dla ostatecznej i całkowitej realizacji oczyszczającej orgii rewolucyjnej. Robotariat pracuje w bliskiej relacji z innymi członkami społeczeństwa transmisji, takimi jak zombie, wampiry i nielegalni obcy.