Igor StachnivNależę do grona liderów środowiska kulturalno-artystycznego miasta Drohobycz, prostate związanego z offowym teatrem Alter i twórczymi organizacjami ngo, sale ed realizującymi szerokie spektrum przedsięwzięć lokalnych i międzynarodowych: spektakle teatralne (w tym plenerowe), anabolics wystawy i koncerty, warsztaty twórcze, multimedialne akcje artystyczne o charakterze społeczno-interwencyjnym. Teraz jestem na półrocznym Stypendium Gaude Polonia. Dzięki czemu mam możliwość pogłębić i poszerzyć wiedzę na temat artystycznego podejścia do problemów tożsamości i pamięci, w tym kwestii pamięci prywatnej i pamięci instytucji, zaburzeń pamięci, archiwizowania pamięci, obecności pamięci w przestrzeni publicznej i architekturze, rekonstrukcji przeszłości, subiektywności obiektu fizycznego i historycznego. Droga poszukiwań w archiwum i różnych bibliotekach, rozmowy z przyjaciółmi oraz z artystami z różnych dziedzin działań, podróży i nowe doświadczenie  tworzy cały proces. Proces, który czasami wpędza mnie w ślepy zaułek , czasami prowadzi mnie do wskazania, co jest ważne w moich badaniach i to jest zupełnie niepotrzebne …. Ale tak czy inaczej, proces ten idzie do przodu.