Vlodko Kaufman

 

Urodzony w 1957roku w Karagandze (Kazachstan)

1974-1978 ? studia na Lwowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej im. Iwana Trusza

1978-1980 ? studia w Instytucie Architektury Politechniki Lwowskiej

1989-1993 ? członek Stowarzyszenia Artystycznego ?Path?

1993 ?współtwórca Stowarzyszenia Sztuki ?Dzyga?

2007 ? współtwórca Instytutu Sztuki Współczesnej

Kurator Festiwalu ?Days of Performance Art in Lwów? (Dni Sztuki Performance w Lwowie), anabolics Ukraina

Kurator ?Week of Contemporary Art? (Dni Sztuki Współczesnej) Lwów, Ukraina

Współpracuje z Teatrem Akademickim Łesia Kurbasa we Lwowie oraz Narodowym Akademickim Teatrem Dramatycznym im. Iwana Franki w Kijowie

 

Wystawy i projekty:

1993 ? ?Letters to the Earthligs, or Eighth Printing?, happening, Lwowska Galeria Sztuki

1993 ? ?Unfathomable Destruction?, projekt-instalacja, Lwowska Galeria Sztuki

1994 ? ?Mirror Carp?, happening, transformacja, Park Znesinnia, Lwów

1994 ? ?Birthday?, happening, Powder Tower, Lwów

1995 ? ?Food?, performance, Warsztat Sztuki E. Myskiva, Lwów

1995 ? ?Comedy of Ecstasy?, performance, galeria ?Dzyga?, Lwów

1996 ? ?Retrospection?, performance oraz instalacja, galeria ?Dzyga?, Lwów

1997 ? ?Versions of Filling?, instalacja, galeria ?Dzyga?, Lwów

1998 ? ?The Returning of Icarus?, art-mix, galeria ?Dzyga?, Lwów

1998 ? ?Diary? (with N.Shymin), performance-instalacja, galeria ?Dzyga?, Lwów

1999 ? ?Time-Constant. Vydyvo I?, galeria ?Dzyga?, Lwów

2000 ? ?Second Hand (from the second hands). Vydyvo II?, galeria ?Dzyga?, Lwów

2000 ? ?Cathing of Time. Vydyvo III?,  galeria ?Dzyga?, Lwów

2001 ? ?This Is Not Freedom Yet??, prowokacja artystyczna na ulicach miasta, Vydyvo, galeria ?Dzyga?, Lwów

2001 ? ?Mirror Cross?, projekt-instalacja, galeria ?Dzyga?, Lwów

2001 ? ?And You, Bruno??, project-instalacja, galeria ?Dzyga?, Lwów

2002 ? ?Mechanical Anatomy of Sound?, performance-instalacja-obiekt, Powder Tower, Lwów, droga na Kijów (10 km), Hamaliyivske torfowisko

2002 ? ?Playing the Game?, wydruk, projekt, galeria ?Dzyga?, wydawnictwo ?Az-Art?, Lwów

2002 ? ?Technology of Responsiveness?, obraz-instalacja, galeria ?Dzyga?, Lwów, ?Sensus?, Kijów

2003 ? ?In the Focus of Dream?, instalacja, performance, klub-galeria ?K-11?, Kijów

2003 ? ?In memory of Duchamp?, performance, club-cafe ?Doll?, Lwów

2004-2006 ? ?Quotes for Nests?, grafiki-instalacje, obiekty, fotografie, klub-galeria ?K-11?, Kijów, galeria ?Dzyga?, Lwów, Galeria Morska, Odessa, galeria ?Alchemia?, Kraków

2004-2005 ? ?Falling of the Flight?, perfomance, sztuka video, Lwów, Kijów, Kraków.

2005-2006 ? ?Utilization of Nostalgia?, obraz-instalacja, galeria ?Dzyga?, kawiarnia ?Under the Hourglass?, Lwów

2007-2010 ? ?Karpatorozdil (Carpathian Divide)?, obraz, instalacja, galeria ?Dzyga?, Pałac Sztuki, Lwów, Muzeum Współczesnej Sztuki Ukrainy, Kijów

2008 ? ?Home Tour?, performance, festiwal ?Art-Depot?, Lwów

2008 ? ?Holy Poltva?, instalacja, festiwal ?Art-Depot?, Lwów

2008 ? ?Declaration of Emptiness?, performance, festiwal ?GogolFest?, Kijów

2008 ? ?The Spectacle in the Clock?, performance and sztuka video, Vydyvo na Zegarze Ratusza miasta Drohobycza, III Międzynarodowy Festiwal Bruno Schulza, Drohobycz

2008-2010 ? ?B.N?, instalacja, performance, ?Week of Contemporary Art?(Tydzień Sztuki Współczesnej), Lwów

2009 ? ?Chessboard?, performance, projekt ?L2?, Lublin, galeria ?Dzyga?, Lwów

2009 ? ?Ptakhoterapiya (Therapy of Birds)?, grafiki-instalacje, galeria ?Dzyga?, Lwów

2009-2012 ? ?Ecotheatre?, obiekt, Lublin, Popovychi, Lwów

2010-2015 ? ?Ryboterapiya (Therapy of Fishes)?, ?Centrum Kultury?, Lublin, galeria ?Rotunda?, Poznan, Miejska Galeria Sztuki w Charkowie, galeria ?Dzyga?, Pałac Sztuki, Lwów.

2010 ? ?Time of Fish?, performance, V Międzynarodowy Festiwal Bruno Schulza, Drohobycz

2010-2014 ? ?Attempt of Premonition?, transformacja w performance, instalacja, happening, Popovychi, Kraków, Tel Aviv, Kijów

2011 ? ?Ecomutation?, performance, ?Days of Performance Art in Lwów? (Dni Sztuki Performance we Lwowie)

2011 ? ?Ecorestoration?, instalacja, Lublin

2013 ? ?The Shoring?, instalacja, galeria ?Detenpyla?, Lwów

2014 ? ?Volunteers?, instalacja, ?Week of Contemporary Art?(Tydzień Sztuki Współczesnej), Lwów

2014 ? ?Freedom is:?, instalacja, ?Museum of Maidan/Museum of Freedom?(Muzeum Majdanu/Muzeum Wolności), Kijów