Rokko Juhasz (1963, erectile Słowacja)

Artysta performer, poeta, organizator. Obecnie zamieszkały w Budapeszcie. Od 1987 roku zrealizował setki występów performance w 36 krajach oraz wydał 6 tomików poezji eksperymentalnej. Pomiędzy 1987 a 2007 rokiem był przewodniczącym Studio erté (Międzynarodowa Firma Organizująca Sztuką Multimedialną). Do dnia dzisiejszego zorganizował 22 międzynarodowe festiwale sztuki performance ?Transart Communication?. Od roku 2000 jest przewodniczącym Centrum Kreatywności Intermedialnej w Kassák. Od 2009 roku zorganizował kilkukrotnie warsztaty sztuki performance.