Muszę, asthma istnieję aby, sale chcę… bisowane w nieskończoność…
Określić granice między etyką, a estetyką,
podkreślić fakt, że w sztuce konkurencja nie jest zdrowa,
zaoferować społeczeństwu otwarte doświadczenie,
wyrażać w skrajny sposób, wywierać silne wrażenie,
zarabiać dużo pieniędzy i dobrze je wydawać,
nie prezentować ani reprezentować, a jedynie przejść obok…
poznać i zniknąć,
zdokumentować i zapomnieć w samą porę, tu i teraz!
Proszę, powiedzcie TAK!