Boris NieslonyBoris Nieslony ? rozwija i ukazuje język ciała, apoplectic gesty, vialis 40mg obrazy oraz akcję, jako sztukę.

Artysta performer, nauczyciel, rzeźbiarz oraz twórca niesamowitego zbioru sztuki performance. Wspólnie z siedmioma innymi artystami założył międzynarodowy zespół Black Market (na dzień dzisiejszy należy do niego 11 artystów).

Jego prace można skategoryzować jako podążające za europejskim anty-formalizmem, poprzez fluxus i sytuacjonizm oraz dadaizm. Mimo jego zainteresowania historycyzmem,  zakłada on swój efemeryczny performance bazując na logice bardzo specyficznych odpowiedzi fizycznych.

Swoją karierę rozpoczął jako malarz, fotograf i muzyk.

Boris Nieslony zadedykował pracę swojego życia rozwojowi szerszemu zrozumieniu filozoficznych, etycznych, socjalnych, historycznych, rewolucyjnych oraz powstańczych sugestii sztuki performance, aby upowszechnić swoje znaleziska tak dalece, jak to możliwe. Niestrudzenie zajmuje się mecenatem sztuki żyjącego performance?u, którego sens leży w pojęciu spotkań. Opiekuje się ową praktyką poprzez organizację i uczestniczenie w wielu międzynarodowych spotkaniach artystów, publikację swoich (i nie tylko) prac teoretycznych, kolekcjonując prace i tworząc sztukę performance, fotografii i instalacji, dzięki czemu skutecznie stawia czoła egzystencjalnemu niepokojowi i alchemicznej poezji wizualnej. W 1985 Nieslony wspomógł tworzenie International Black Market, czyli grupę łączącą artystów performance. W tym samym roku założył Art Service Association [www.asa.de], które spełnia zadanie agencji łączącej artystów w jednej sieci. Od 1995 jest twórcą corocznego festiwalu zawierającego w sobie mnogość wydarzeń artystycznych w Niemczech, czyli Permanent Performance Konferenz. Wydarzenie to jest zaprojektowane w taki sposób, by wybadać możliwości sztuki performance zarówno w praktyce, jak i w teorii. W 2000 roku założył E.P.I Zentrum, czyli Międzynarodowy Instytut Performance, który zajmuje się badaniami nad ową dziedziną sztuki.