Biografia

BBB Johannes Deimling korzysta z codziennych obiektów, tworząc żywe obrazy (agierte Blider) odzwierciedlając społeczeństwo pełne sprzeczności, sentymentalności, głupoty, kreatywności i współpracy. Znajdując sugestie i pomysły w banalności codziennego życia, przetwarza on tematy takie jak cierpliwość, wola, religia i transport w fizyczne i poetyczne obrazy. Głowa artysty jest często centrum dzieła, będąc integralna częścią żywej rzeźby lub materiału performance’u. Od 1988, BBB Johannes Deimling pracował jako artysta w dziedzinie sztuki performance, sztuki żywej, wideo, instalacji, rysunku i muzyki. Jego prace były prezentowane na festiwalach w Europie, Izraelu, Kanadzie, Ameryce Południowej i Kubie, między innymi na ICA w Londynie; Kusthalle Dusseldorf, Kiasma- muzeum sztuki wspłczesnej w Helsinkach; Centrum sztuki współczesnej w Telawiwie; Art Hall w Tallinnie; Cornerhouse Gallery w Manchesterze; Neuer Berliner Kunstverein, jak i na licznych Festiwlach Sztuki Performance, jak Interakcje w Polsce; 7a11d w Kanadzie; Bone w Szwajcarii, AccionMad w Hiszpanii, … . Od 1998 Deimling poświecił wiele czasu na wykładanie i nauczanie o sztuce performance w wielu ośrodkach akademickich, w tym: od 1998 w szkole F+F, projektowania medialnego w Zurychu, Szwajcarii; od 2004 w Estońskiej Akademii Sztuki w Talinnie, Estonii; od 2009 w Akademi Sztuk Pięknych we Fredrikstadzie w Norwegii a od 2008 również w Dreźnie w Niemczech. Na podstawie swego nauczania, ufundoał PAS- Studia Sztuki Performance, międzynarodowy projekt dla studentów sztuki i młodych artystów, realizowany w Kanadzie, Niemczech, Izraelu, Serbii, Francji, Polsce, Norwegii, Czechach, … . Od 2011 BBB Johannes Deimling pracuje w NTA [Norweskiej Akademii Teatralnej] w Norwegii.

Więcej na: www.bbbjohannesdeimling.de oraz www.pas.bbbjohannesdeimling.de

Statement

Pod pojęciem “agierte Bilder”- grające, bądź żywe obrazy, z których korzysta od 1995, tworząc je i umieszczając w kontekście obrazków. Performance będzie się rozwijał, opierając się na idei, bądź zamyśle, dzięki którym w oczywistym momencie on i ontyczna, pewna rzeczywistość umacniają się. W momencie prezentacji artysta konstytuuje obraz, który skupia się na życiu codziennych, lub na kwestiach konfliktu społecznego. W konsekwencji pojawia się działający obraz, który wskazuje ponad samo doświadczenie zmysłów, ponieważ każda akcja Deimlinga oddziela od nas coś, co jest dobrze znane. Używa dobrze znanych obiektów w inny sposób, zmienia bieg akcji, bądź zatrzymuje się w pozycji, co zdaje się na pierwszy rzut oka dziwne, jednak po chwili wszystko okazuje się mieć głębsze znaczenie. Tu akt tworzenia stoi w centrum uwagi. W nieustannie pojawiającym się obrazie ujawnia się zaplanowana od pierwszych gestów konsekwentność. Deimling tworzy obraz naszego społeczeństwa, które jawi się jako pełne sprzeczności: sentymentalnie, głupio, źle, ale także z troską, kreatywnie i wspólnie. Obserwuje on świat z własnego, charakterystycznego punktu widzenia. Temporalny obraz pozostaje w pamięci oglądającego. W szczególności to te obrazy BBB Johannesa Deimlinga, pokazują niemal niewidoczną transformację pomiędzy zwyczajnością i sztuką. Odnajduje on swe pomysły i sugestii w banalności życia codziennego i łączy on owe znaleziska z własną biografią. Artysta przekształca tematy takie jak cierpliwość, wola, wojna, religia, czy transport w fizyczne obrazy. Głowa jest często w centrum i w performance’ ach użyta jako żywa rzeźba pokryta plastrami, lub jako materiał uderzający w ścianę. Przy tworzeniu owych obrazów działających, wykorzystuje on często ubogie i proste materiały. Performance Art Povera korzysta z części jego efemerycznych prac, co pozwala uzyskać jasny i skupiony obraz, dzięki minimalistycznemu i celowemu użyciu materiału. Częste użycie produktów spożywczych w performance’ach wskazuje na oczywisty aspekt codziennego życia, co odnosi się w humorystyczny sposób, w jego pracach, do ulotności naszej egzystencji. Dość często, akty i obiekty, które powstają podczas performance’ u, są uwieczniane w formie nagrań wideo, eksponatów, bądź w formie fotografii. Poza swymi, dobrze znanymi pracami, które oparte są na działaniu i posiadają charakter poezji, artysta tworzy również performance Still-Life, Endurance performance, duo- performance, a także krótkie akcje artystyczne. Różnorodność gatunkowa, oraz współgrająca kombinacja różnych środków charakteryzuje prace Deimlinga. Używa on możliwości, jakie daje malarstwo do tworzenia obrazów, albo muzyki i fragmentów utworów dla nadania rytmu, lub korzysta z mocy poezji, by podkreślić akcję, lub z elementów tańca w swym ruchu, aby wzmocnić pewne momenty. Imponuje jednak fakt, że raz za razem nie jest on w stanie określić swej twórczości przez części składowe, ale tworzy swój własny, wielopoziomowy język obrazów i akcji. Sztuka performance ma dla Deimlinga znaczenie artystyczne i społeczne, skupiając się bardziej na życiu codziennym, niźli na sztuce z muzeów, która będąc radykalną i uczciwą formą sztuk wizualnych łączy moment tworzenia, prezentacji, odbioru i refleksji, w jedną całość. W centrum znajduje się akt tworzenia. Kluczowym nie jest komercyjne użycie dzieła, a pewna niestabilność, spowodowana przez wrażenia widza. Nieobecność wyeksponowanego dzieła nie jest błędem, a pewną cecha jakościową. Nastaje efemeryczny moment, który łączy różne poziomy człowieka i to on jest właśnie oferowany przez artystę. Deimling mówi za pomocą swego ciała i swych ruchów, tworząc platformę komunikacji. Platforma a stoi na czterech filarach: Ciała artysty, czasu, przestrzeni, oraz komunikacji z odbiorcą. W pewnym momencie akt kreacji spaja cztery elementy w unikalny, jasny znak o ogólnej ważności, serce twórczego aktu.