Born in Warsaw, has lived there since August 27,1996. She is studying at Warsaw Academy of Fine Arts as a second generation. She accompanied her parents with diploma defense, annihilating their artistic career prospects.She is coping with a lot of ancestors baggage through paintings, performance art, installation, objects, prints, words and gestures, archaic singing and martial arts (mainly karate), touching up various topics.

Urodzona w Warszawie mieszka tam od 27 sierpnia 1996 roku.
Studiuje na warszawskiej Akademii już w drugim pokoleniu. Towarzyszyła rodzicom w obronie dyplomu, niwecząc ich perspektywy kariery artystycznej. Z bagażem doświadczeń przodków zmaga się za pośrednictwem obrazów, performensu, instalacji, obiektów, druków, słów i gestów, śpiewu archaicznego oraz sztuk walki (głównie karate), poruszając tematy różne.