A French-Belgian visual artist and educator living in France. He works on various media, draws from the experiences of the post-Dadaist movement, fluxus and sociological art; is a member of the College of Pataphysics in Paris.

Francusko-belgijski artysta wizualny i pedagog mieszkający we Francji. Realizuje prace na różnych nośnikach, czerpie z doświadczeń ruchu post-dadaistycznego prądy, Fluxusu i sztuki socjologicznej; jest członkiem College of Pataphysics w Paryżu.