IV Day of Interakcje Festival

IV Day of Interakcje Festival

27.09 Relation from the festival: Marta Ryczkowska The last interaction of the 21st performance festival was the perfect culmination of a four-day festival festival. She pointed to the dominant moods of our time: uncertainty, anxiety, fear of interpersonal contact. An...
IV Day of Interakcje Festival

IV Dzień Festiwalu Interakcje

27.09 Relacja z festiwalu: Marta Ryczkowska Ostatnia interakcja XXI festiwalu performance była doskonałym zwieńczeniem czterodniowego festiwalu. Wskazała na dominujące nastroje naszych czasów: niepewność, niepokój, strach przed kontaktem międzyludzkim. Ważnym motywem...
pl_PLPL