IV Day of Interakcje Festival

27.09 Relation from the festival: Marta Ryczkowska The last interaction of the 21st performance festival was the perfect culmination of a four-day festival festival. She pointed to the dominant moods of our time: uncertainty, anxiety, fear of interpersonal contact. An important motif was the word – its weight, meaning, viscosity and susceptibility to transformation. The […]

IV Dzień Festiwalu Interakcje

27.09 Relacja z festiwalu: Marta Ryczkowska Ostatnia interakcja XXI festiwalu performance była doskonałym zwieńczeniem czterodniowego festiwalu. Wskazała na dominujące nastroje naszych czasów: niepewność, niepokój, strach przed kontaktem międzyludzkim. Ważnym motywem było słowo – jego ciężar, znaczenie, lepkość i podatność na przekształcenia. Wieczór otworzyli młodzi adepci performance. Kamil Bednorz pokazał, w jaki sposób słowa odrywają się […]