XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE

wrzesień 2019, Piotrków Trybunalski

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje” organizowany corocznie od 1999r., to jedna z najstarszych cyklicznych imprez na świecie prezentujących sztukę żywą. Performance, happening, akcjonizm, praktyki artystyczne koncentrujące się na niematerialnym charakterze dzieła i wzajemnych relacjach artysta-odbiorca-miejsce definiują program i uczestników tego wydarzenia. Do udziału zapraszani są artyści polscy i zagraniczni, o ustalonej pozycji i renomie, jak również młodzi, nieznani jeszcze szerszej publiczności. Festiwalowi towarzyszą wystawy, pokazy, spotkania i dyskusje z artystami, krytykami i teoretykami dotyczące historii, stanu obecnego i perspektyw rozwoju tego kierunku.

Program prezentacji działań performance, budowany w oparciu o temat wiodący odmienny dla każdej edycji, tworzony jest wspólnie z wybranymi artystami, pełniącymi tym samym funkcje kuratorów. To oni, a nie zawodowi kuratorzy decydują o artystycznej i merytorycznej treści festiwalu. To także jeden z głównych elementów wyróżniających ten festiwal pośród innych imprez prezentujących szeroko pojęte sztuki performatywne. Aktualnie wprowadzana formuła festiwalu zakłada oparcie każdej edycji na koncepcji zaproponowanej przez minimum 2 współkuratorów. Jeden to przedstawiciel starszego pokolenia artystów silnie związanych z klasycznym performance. Drugi to przedstawiciel młodego pokolenia, poszukującego nowych relacji między formami sztuki, rodzajami performance, artystami. Współpracując ze sobą dobierają i zapraszają artystów, których działania będą odpowiedzią na zaproponowany temat. Tym samym Festiwal zachowuje charakter „sztuki w procesie” zakładając, że jest przede wszystkim obszarem generującym nowe realizacje stanowiące rezultat spotkań w jednym miejscu i czasie artystów reprezentujących różne kultury, szkoły, metody pracy. Staje się przestrzenią otwartą dla działań, doświadczeń i eksperymentu w sztuce najnowszej, a także umożliwia pokoleniowe i programowe konfrontacje.

Istotne elementy budujące Festiwal to tematycznie związane ze sztuką performance wystawy, realizacje in situ, spotkania autorskie i panele dyskusyjne.

Równie ważne jest też sięganie do najciekawszych faktów i zjawisk z historii polskiej i światowej sztuki, honorowanie twórców i postaw artystycznych szczególnie istotnych dla rozwoju tej dyscypliny. Dlatego nieodłącznym punktem festiwalu są prezentacje wybranych artystów uważanych za „klasyków gatunku”, historycznych materiałów, dokumentacji projektów i galerii, które miały wpływ na kształtowanie przestrzeni polskiej i światowej sztuki performance.

Wystawa „Interakcje. Dyfuzje czasu”

16.09.-06.10.2019 galeria ODA, ul. Sieradzka 8
Wernisaż wystawy 24.09.2019, godz. 19.00.

Kurator: Grzegorz Borkowski.
Artyści: Angelika Fojtuch, Kosińska, Marzena Kosińska, Ewa Bloom Kwiatkowska, Paweł Kwiek, Natalia Lisowa, Fredo Ojda, Leszek Przyjemski, Zbigniew Warpechowski.

Temat wystawy zmierza do uchwycenia cennego zjawiska artystycznego dokonującego się współcześnie w sztuce realizowanej na żywo. Działania w bezpośredniej obecności widzów w coraz większym stopniu wykorzystują nowe media, ale w taki sposób, że powstają inter-media, sytuujące się pomiędzy już istniejącymi mediami: integrują działania tekstowe z obrazami, film z działaniem na żywo, obiekt z interakcją. Wystawa przedstawi wybrane przykłady takich intermediów poprzez prace artystek i artystów powstałe zarówno na przestrzeni wielu lat, jak i te najnowsze.

 

Interakcje – Performance

25-27.09.2019 galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5

Uczestnikami będą artyści należący do różnych pokoleń, których konfrontacja stanowić będzie sedno Interakcji. Artyści zaproszeni zostali przez dwójkę współkuratorów Przemysława Kwieka oraz Zofię Kuligowską. A motto tej części festiwalu to „Chłopcy PRL-owcy kontra Dzieci z Czarnej Dziury”.

Kurator Festiwalu Zofia Kuligowska: zapraszam osoby mające przed sobą teoretycznie „więcej niż mniej” lat do wykorzystania na tworzenie. Uczestnicy eksplorować będą nieprzekraczalny moment w czasie (dnia, życia, kariery), w którym się znajdują (zdanie wyjaśniające Nie pójdziemy nawet o krok dalej; dla art zagranicznych We will not go any further than this). Najlepiej nie skupiając się na tym, co się działo „przed”, jak i co będzie działo się „po” – jednocześnie posiadając tego świadomość.

Są to ludzie, którzy są „Dziećmi z Czarnej Dziury”, gdzie Czarną Dziurą jest czas, kiedy powstali (w jakimkolwiek znaczeniu).

Kurator Specjalny Przemysław Kwiek : „Chłopcy PRL-owcy kontra Dzieci z Czarnej Dziury” (Pr. Kwiek ©).

Część oparta na „Wolnościowej” formule „Perfidii Perfearance” (których już się odbyło VII): każdy uczestnik sam określa „parametry” swojego „Pojawienia się” (Appearance) w Piotrkowie – formę, nazwę, gatunek, miejsce, czas, itp. Tzn. dzienny program będzie się „ustalał” w czasie Imprezy. „Odpowiedzialny”, ma nadzieję, że to grono będzie eksplorowało sferę, mogącą być opatrzoną hasztagami: #teraz, #bycie, #Działania, #polityka, #proces, #efemera, #rozum, #moralność, #historia, #Perfidia Perfearance, #obiekt, #sztuka…

Zaproszeni artyści to znani „Mistrzowie”, utytułowani „starzy wyjadacze” z kilkudziesięcioletnim stażem na polach: „Sztuki Wysokiej”, pedagogiki, krytyki, nauk o Kulturze i Sztuce – gdzie termin „Artysta” Ich określający, jest już bezsporny i trwały.

Uczestnicy: Jan Rylke, Jan S. Wojciechowski, Jacek Lilpop, Tomasz Sikorski, Lenka Klodova (Czechy), Paweł Korbus, Grzegorz Bożek, Siksa, Vala T. Foltyn, Siksa, Emrah Gökdemir (Turcja), Timo Viialainen (Finlandia), Grupa Restauracja Europa i in.

Tą część uzupełnią prezentacje performance 5 artystów najmłodszego pokolenia. Do udziału zaproszeni będą studenci i absolwenci kierunków artystycznych jak i twórcy nie legitymujący się dyplomem ukończenia uczelni artystycznej, którzy czynnie działają w obszarze sztuki performance.

 

Wystawa Antoni Karwowski – Performance

04.10.-27.10.2019 galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5
Wernisaż wystawy 4 października, godz. 19.00

W ramach każdej edycji festiwalu szerzej prezentowany jest jeden artysta polski, który wniósł szczególny wkład w rozwój sztuki performance.

Antoni Karwowski – artysta intermedialny, od 40 lat związany z nurtem sztuki performance, organizator, kurator i niezależny wykładowca. Łączy performance z instalacjami, do których wprowadza projekcje, dźwięki, zapachy, temperaturę. Sięga do materiałów o bogatych odniesieniach symbolicznych, w ich wzajemnym napięciu szuka uniwersalnego przesłania. Antoni Karwowski bada w sposób holistyczny własną pamięć i doświadczenie. Jak twierdzi, samo wystąpienie jest dla niego tylko składnikiem procesu, tego, co poprzedza i następuje po performansie.

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Festiwal dofinansowano ze środków Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim