Zofia Kuligowska

Zdanie artystki, credo

Sztuka jest mi potrzebna do życia, sądziłam że niekoniecznie, ale okazało się, że jednak tak. Tworzenie wypełnia przestrzenie, które się rozszczelniają dramatami, jest lepiszczem życia wspomnień. Pragnę sztuki i łączyć się z ludźmi i z nimi komunikować.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

25 września 2018