Serge Pey

http://sergepey.fr
Serge Pey urodził się w 1950 roku w rodzinie robotniczej w dzielnicy miasta Hers w Tuluzie. Dziecko imigracji i wojny domowej w Hiszpanii, jego wolną młodość spędził przeprawiając się przez zwalczanie anty-maquistów i ruchów rewolucyjnych, które wstrząsnęły ziemią. Działacz przeciwko wojnie w Wietnamie, uczestniczył aktywnie w wydarzeniach maja i czerwca roku 1968.
Równolegle z jego zaangażowaniem politycznym, odkrył wcześnie poezje i głos fundacji, które zmieniły jego życie. Od Lorca do Whitman, od Machado do Rimbaud, od Villon do Baudelaire, od Yannis Ritsos do Elytis, od Alfreda Jarry do Tristiana Tzara, od trubadurów do Antonin Artaud, od poezji szamańskiej do poezji wizualnej i dadaistycznej… Rozpoczął więc przeprawę poprzez historię poezji przeciwko dominacji francuskiego pisma jego epoki. To właśnie na początku lat 60’ kiedy Serge Pey odsłonił swoją poezję akcji i doświadczenia, w każdej jej formie, przestrzeń mówiona poezji. W 1975 założył Émeute i później w 1981 roku wydawnictwo Tribu.
Chętny do współpracy wydawnictwa z dystrybucją koczowniczą, Tribu opublikował pod swoim kierownictwem autorów takich jak Bernard Manciet, Jean-Luc Parant, Gaston Puel, Rafaël Alberti, Dominique Pham Cong Thien, le Sixième Dalaï Lama, Allen Ginsberg, Ernesto Cardenal, Armand Gatti, Henri Miller… Był edytorem Jaroslava Seifert, noblisty z literatury w 1984 roku. W Linoskoczkowie z Pragi, stworzonym razem ze swoim przyjacielem Karelem Kosik i Vaclavem Havel.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

11 września 2018