Ryszard Piegza was born in 1954. He is a sculptor, a graduate of art academies in Poland and France, a filmmaker, creator of video works and spatial installations, and above all a performer who has lived permanently in Paris since 1982. In 1979-1982, he led the formation of the Lingua Embassy . In 1988, he founded Wizya Video Art Action, a center dealing with the organization and documentation of artistic meetings and activities in the field of performative arts. He is also a co-founder of the artistic collective Flying Carpet. Since 1991, he has been working on the project „Paintings remembered”. He is the author of the film “Performer’s notebook”’, created in 1997. In 1998, together with Michel Giroud and Charles Dreyfus, he co-organized the international conference Dada – Fluxus. He is also a co-creator of the „Interakcje” Art Festival, which takes place annually in Piotrków Trybunalski. As an artist, regardless of the circumstances and proportions constituting the substance of action, he strives to free himself from stillness by creating interactive relations between objects and people, images and words. In his geometric realizations there is always some intrigue, a separate story. From considering the laws of statics, their rules and inconsistencies, to political or existential aspects.

www.piegza.net
http://www.erratum.org/old/piegza/index.html
http://www.paris-art.com/performance-institut-polonais-interakcje/
Ryszard Piegza jest artystą francuskim pochodzenia polskiego urodzonym w 1954 roku, mieszkającym w Paryżu od 1982 roku.
Pracuje w dziedzinach akcjonizmu, performance, sztuki wideo i instalacji artystycznych. Jakie materiały byłby używane jako sytuacje, szuka zerwania z bezruchem, kreując przestrzeń interakcji wizualnych, dźwięcznych, wyrażanych gestami pomiędzy obiektami, pomiędzy obiektami i ludźmi, pomiędzy obrazami i słowami (poprzez internet). Albo jak uruchomić zawsze latający dywan, lub labirynt jako Perpetuun mobile w ruchu stałym, nigdy tu ani tam, ale zawsze między, zawsze między, nigdy na siedząco, stale, nieruchomo, nieżywy motyl w Muzeum. Wymiana interaktywna jest podstawą w jego aktywności od lat 80’, jako ich skrzyżowanie.
Od 1978 do 1982 roku, stworzył i zarządzał Ambasadą Lingua w Polsce. Jest założycielem stowarzyszenia Wizya Vidéo Art Action w 1991. Jest autorem filmu akcjonistycznego zatytułowanego Performer’s bloc notes.
W maju 1998 roku razem z Michel Giroud (artysta) i Charles Dreyfus, zorganizował wideokonferencje, DADA-FLUXUS w Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie. Jest założycielem projektu Flying Carpet Airlines i jest współzałożycielem pierwszego festiwalu franko-polskiego Interakcje w Piotrkowie Trybunalskim w centralnej Polsce.