Ryszard Piegza

www.piegza.net
http://www.erratum.org/old/piegza/index.html
http://www.paris-art.com/performance-institut-polonais-interakcje/
Ryszard Piegza jest artystą francuskim pochodzenia polskiego urodzonym w 1954 roku, mieszkającym w Paryżu od 1982 roku.
Pracuje w dziedzinach akcjonizmu, performance, sztuki wideo i instalacji artystycznych. Jakie materiały byłby używane jako sytuacje, szuka zerwania z bezruchem, kreując przestrzeń interakcji wizualnych, dźwięcznych, wyrażanych gestami pomiędzy obiektami, pomiędzy obiektami i ludźmi, pomiędzy obrazami i słowami (poprzez internet). Albo jak uruchomić zawsze latający dywan, lub labirynt jako Perpetuun mobile w ruchu stałym, nigdy tu ani tam, ale zawsze między, zawsze między, nigdy na siedząco, stale, nieruchomo, nieżywy motyl w Muzeum. Wymiana interaktywna jest podstawą w jego aktywności od lat 80’, jako ich skrzyżowanie.
Od 1978 do 1982 roku, stworzył i zarządzał Ambasadą Lingua w Polsce. Jest założycielem stowarzyszenia Wizya Vidéo Art Action w 1991. Jest autorem filmu akcjonistycznego zatytułowanego Performer’s bloc notes.
W maju 1998 roku razem z Michel Giroud (artysta) i Charles Dreyfus, zorganizował wideokonferencje, DADA-FLUXUS w Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie. Jest założycielem projektu Flying Carpet Airlines i jest współzałożycielem pierwszego festiwalu franko-polskiego Interakcje w Piotrkowie Trybunalskim w centralnej Polsce.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

11 września 2018