Karolina Kubik

Karolina Kubik

Bio

Karolina Kubik (ur. w 1984 r. w Łasku, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, mieszka i pracuje w Warszawie). Działa pomiędzy definicjami: jest performerką, pisze wiersze, tworzy instalakcje, zajmuje się video artem, prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych.
Dostrzega istotną zmienną podmiotowość widza i performera.
Brała udział w kilku wystawach zbiorowych i festiwalach. W 2008 roku otrzymała stypendium Erasmus na półroczne studia w Dartington College of Arts w Wielkiej Brytanii, w 2009 stypendium CEEPUS na półroczne studia w Zagrzebiu w Chorwacji, Akademija Likovnih Umjetnosti.
Od roku 2010 do chwili obecnej współpracuje z Mirosławem Bałką w Pracowni Działań Przestrzennych (2010/11 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 2011/12 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Statement

Performance art wpływa na przestrzeń stygmatyzując ją.
Rytm jest trudny do zidentyfikowania, ujawnia się lub nie, pozostając istotnym dla regeneracji czasu.
Performance art sugeruje by widz się określił. Zajmuje uwagę, ale zmusza do koncentrowania się na sobie, do wglądania do wewnątrz. Czas jest podzielny.
Zarówno performer jak i widz są sobie świadkami. W sytuacji najbardziej interesującej świadkowanie jest dwubiegunowe, a artysta przechodzi niezauważalnie w widza widza. Istotność Podmiotu jest zmienna.
Potencjalnie istnieje możliwość zaistnienia Sytuacji Żenującej, która weryfikuje atrakcyjność normy.

 

zdjęcia: Viktoriya Grabowska, Antoni Rogala, Urszula Patalas

Umiejętności

Opublikowano w dniu

16 kwietnia 2012