Anna Rutkowska

Urodzona w Warszawie mieszka tam od 27 sierpnia 1996 roku.
Studiuje na warszawskiej Akademii już w drugim pokoleniu. Towarzyszyła rodzicom w obronie dyplomu, niwecząc ich perspektywy kariery artystycznej. Z bagażem doświadczeń przodków zmaga się za pośrednictwem obrazów, performensu, instalacji, obiektów, druków, słów i gestów, śpiewu archaicznego oraz sztuk walki (głównie karate), poruszając tematy różne.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

24 września 2019