BBB Johannes Deimling (Germany)

Biography

BBB Johannes Deimling uses everyday objects to create vivid images (agierte Blider) reflecting a society full of contradictions, sentimentality, stupidity, creativity and collaboration. Finding suggestions and ideas in the banality of everyday life, he transforms themes such as patience, will, religion, and transport into physical and poetic images. The artist's head is often the center of the work, being an integral part of a living sculpture or performance material. Since 1988, BBB Johannes Deimling has worked as an artist in the fields of performance art, live art, video, installation, drawing and music. His works have been presented at festivals in Europe, Israel, Canada, South America and Cuba, including ICA in London; Kusthalle Dusseldorf, Kiasma - Helsinki Museum of Contemporary Art; Center for Contemporary Art in Telaviv; Art Hall in Tallinn; Cornerhouse Gallery in Manchester; Neuer Berliner Kunstverein, as well as at numerous Performance Art Festivals, such as Interactions in Poland; 7a11d in Canada; Bone in Switzerland, AccionMad in Spain,…. Since 1998, Deimling has devoted a lot of time lecturing and teaching performance art in many academic centers, including: from 1998 at the F + F school, media design in Zurich, Switzerland; since 2004 at the Estonian Academy of Arts in Tallinn, Estonia; from 2009 at the Academy of Fine Arts in Fredrikstad, Norway, and from 2008 also in Dresden, Germany. Based on his teaching, he founded PAS - Performance Art Studies, an international project for art students and young artists, implemented in Canada, Germany, Israel, Serbia, France, Poland, Norway, the Czech Republic,…. Since 2011, BBB Johannes Deimling has been working at NTA [Norwegian Theater Academy] in Norway.

Find out more at: www.bbbjohannesdeimling.de and www.pas.bbbjohannesdeimling.de

Statement

Pod pojęciem “agierte Bilder”- grające, bądź żywe obrazy, z których korzysta od 1995, tworząc je i umieszczając w kontekście obrazków. Performance będzie się rozwijał, opierając się na idei, bądź zamyśle, dzięki którym w oczywistym momencie on i ontyczna, pewna rzeczywistość umacniają się. W momencie prezentacji artysta konstytuuje obraz, który skupia się na życiu codziennych, lub na kwestiach konfliktu społecznego. W konsekwencji pojawia się działający obraz, który wskazuje ponad samo doświadczenie zmysłów, ponieważ każda akcja Deimlinga oddziela od nas coś, co jest dobrze znane. Używa dobrze znanych obiektów w inny sposób, zmienia bieg akcji, bądź zatrzymuje się w pozycji, co zdaje się na pierwszy rzut oka dziwne, jednak po chwili wszystko okazuje się mieć głębsze znaczenie. Tu akt tworzenia stoi w centrum uwagi. W nieustannie pojawiającym się obrazie ujawnia się zaplanowana od pierwszych gestów konsekwentność. Deimling tworzy obraz naszego społeczeństwa, które jawi się jako pełne sprzeczności: sentymentalnie, głupio, źle, ale także z troską, kreatywnie i wspólnie. Obserwuje on świat z własnego, charakterystycznego punktu widzenia. Temporalny obraz pozostaje w pamięci oglądającego. W szczególności to te obrazy BBB Johannesa Deimlinga, pokazują niemal niewidoczną transformację pomiędzy zwyczajnością i sztuką. Odnajduje on swe pomysły i sugestii w banalności życia codziennego i łączy on owe znaleziska z własną biografią. Artysta przekształca tematy takie jak cierpliwość, wola, wojna, religia, czy transport w fizyczne obrazy. Głowa jest często w centrum i w performance’ ach użyta jako żywa rzeźba pokryta plastrami, lub jako materiał uderzający w ścianę. Przy tworzeniu owych obrazów działających, wykorzystuje on często ubogie i proste materiały. Performance Art Povera korzysta z części jego efemerycznych prac, co pozwala uzyskać jasny i skupiony obraz, dzięki minimalistycznemu i celowemu użyciu materiału. Częste użycie produktów spożywczych w performance’ach wskazuje na oczywisty aspekt codziennego życia, co odnosi się w humorystyczny sposób, w jego pracach, do ulotności naszej egzystencji. Dość często, akty i obiekty, które powstają podczas performance’ u, są uwieczniane w formie nagrań wideo, eksponatów, bądź w formie fotografii. Poza swymi, dobrze znanymi pracami, które oparte są na działaniu i posiadają charakter poezji, artysta tworzy również performance Still-Life, Endurance performance, duo- performance, a także krótkie akcje artystyczne. Różnorodność gatunkowa, oraz współgrająca kombinacja różnych środków charakteryzuje prace Deimlinga. Używa on możliwości, jakie daje malarstwo do tworzenia obrazów, albo muzyki i fragmentów utworów dla nadania rytmu, lub korzysta z mocy poezji, by podkreślić akcję, lub z elementów tańca w swym ruchu, aby wzmocnić pewne momenty. Imponuje jednak fakt, że raz za razem nie jest on w stanie określić swej twórczości przez części składowe, ale tworzy swój własny, wielopoziomowy język obrazów i akcji. Sztuka performance ma dla Deimlinga znaczenie artystyczne i społeczne, skupiając się bardziej na życiu codziennym, niźli na sztuce z muzeów, która będąc radykalną i uczciwą formą sztuk wizualnych łączy moment tworzenia, prezentacji, odbioru i refleksji, w jedną całość. W centrum znajduje się akt tworzenia. Kluczowym nie jest komercyjne użycie dzieła, a pewna niestabilność, spowodowana przez wrażenia widza. Nieobecność wyeksponowanego dzieła nie jest błędem, a pewną cecha jakościową. Nastaje efemeryczny moment, który łączy różne poziomy człowieka i to on jest właśnie oferowany przez artystę. Deimling mówi za pomocą swego ciała i swych ruchów, tworząc platformę komunikacji. Platforma a stoi na czterech filarach: Ciała artysty, czasu, przestrzeni, oraz komunikacji z odbiorcą. W pewnym momencie akt kreacji spaja cztery elementy w unikalny, jasny znak o ogólnej ważności, serce twórczego aktu.

Skills

Posted on

8 May 2011

en_USEN