Concept for the 20th Edition

Almost 20-years old tradition of the Interactions festival engages us in reflection, conclusions and summaries that allow closing one program cycle and simultaneously open a new project perspective. „End” and „Beginning” are the keywords locking the twenty-year cycle of the “Interactions” festival implemented in Piotrków Trybunalski in years 1999 to 2017. This is a sufficient […]

Interakcje 2018 part II: „Beginning”

Program: 26 – 28 September – ODA, Dąbrowskiego 5 from 6 pm – Performance presentations 27 – 28 September – ODA, Dąbrowskiego 5 from 11 am – Discussion panels ================================== Art Director: Ryszard Piegza ================================== Invited artists: Mladen Milijanovic (Bosnia and Herzegovina), Jasmin Schaitl (Austria), Diogo da Cruz (Portugal), Natalia Lisova (Ukraine), Ryo Ikeshiro (Japan), […]

Koncepcja na XX Edycję

Niemal dwudziestoletnia tradycja festiwalu „Interakcje” zobowiązuje do refleksji, wniosków i podsumowań pozwalających na zamknięcie jednego cyklu programowego i jednoczesne otwarcie nowej perspektywy projektu. „Koniec” i „Początek” stanowią kluczowe słowa spinające klamrą dwudziestoletni cykl festiwalu „Interakcje” realizowanego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1999 – 2017. To wystarczający okres by przywołać perspektywę historyczną podlegającą mechanizmom archiwizowania, hipotez […]

Interakcje 2018 cz. II: ,,Początek”

Program 26 – 28 września – ODA, ul. Dąbrowskiego 5 od godz. 18:00 – Prezentacje performance 27 – 28 września – ODA, ul. Dąbrowskiego 5 od 11:00 – Panele dyskusyjne ================================== Dyrektor Artystyczny: Ryszard Piegza ================================== Zaproszeni artyści: Mladen Milijanovic (Bośnia i Hercegowina), Jasmin Schaitl (Austria), Diogo da Cruz (Portugalia), Natalia Lisova (Ukraina), Ryo Ikeshiro […]