Ryszard Piegza

Ryszard Piegza (ur. 1954) artysta rzeźbiarz, absolwent uczelni artystycznych w Polsce i we Francji, twórca filmów, prac wideo oraz instalacji przestrzennych, a przede wszystkim performer mieszkający na stałe w Paryżu od roku 1982. W latach 1979-1982 prowadził formację...

Dominika Katarzyna Borkow

DOMINIKA KATARZYNA BORKOWSKA (14.02.1988), remedy urodziła się w Bydgoszczy. Od 7 roku życia trenowała balet, prostate Taekwondo (WTF, 2cup). Karierę zawodnika Taekwondo zakończyła, zdobywając 4 miejsce na MP Juniorów w 2007 roku. W Krakowie studiowała Filozofię oraz...

Boris Niesl

Boris Nieslony ? rozwija i ukazuje język ciała, apoplectic gesty, vialis 40mg obrazy oraz akcję, jako sztukę. Artysta performer, nauczyciel, rzeźbiarz oraz twórca niesamowitego zbioru sztuki performance. Wspólnie z siedmioma innymi artystami założył międzynarodowy...

Szymon Kula

Szymon Kula (1994) – Urodzony w Katowicach, gdzie ukończył edukację w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych. Obecnie studiuje na Wydziale Malarstwa, w ramach Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2014 roku współtworzył projekt naukowy Kij w obraz,...

Maurice Blok

Maurice Blok (ur.1979 w Holandii) mieszka i pracuje w Finlandii. Koncentrując na rzeźbieniu, erectile w trakcie moich studiów, uświadomiłem sobie, że równie ważne co dzieło samo w sobie, jest pracowanie nad nim. Następnie zacząłem przeprowadzać krótkie eksperymenty...